• Man kan ikke kjøpe et hus fra 1832 og regne med å få dagens standard. Hvorfor kjøper de i en så spesiell gate hvis de bare vil rive og bygge nytt? spør Edle Burgess og Christine H. Lien.

Sammen med andre naboer i Lille Markeveien er de vantro til planene om å fjerne gatens lengste fasade og erstatte den med et moderne nybygg.

Lenger nede i gaten kom det i fjor opp et leilighetsbygg med aluminiumsfasade, men i denne enden av gaten er fortsatt husene fra 1700— og 1800-tallet enerådende. De fleste er flott pusset opp og en pryd for strøket.

— Byvandringer og turister går gjennom gaten. Den har sjel, og nå vil de ødelegge den med å sette opp et moderne spetakkel, sier Odd Engelsen.

Naboene frykter også at et nybygg vil ta både sol og utsikt. Dagens bygg har en bakplass og er godt synlig fra Klosteret. Et nybygg vil dermed også påvirke det historiske byrommet på toppen av Nordnes.

SLÅR RING OM GATEN: Leiegården fra 1832 har stått tom siden i fjor sommer. Nå vil eierne rive. ¿ Det rene vanvidd, mener naboene. Foran ser vi Silje H. Hamre (7 og et halvt). Bak er LasseKaltenborn, Odd Engelsen, Edle Burgess, Christine H. Lien, Marit Berg Olsen og Tobias Nieber.