— Vi er veldig bekymret. Mange av våre medlemmer har ikke råd til å forskuttere behandlingsutgiftene sine. De er kronisk syke mennesker som trenger livslang behandling og rehabilitering for å motvirke nye skader som de vil kunne slite med for resten av livet, sier forbundsleder Svein Dåvøy i Norsk Revmatikerforbund.

Nordmenn med revmatiske lidelser har i dag to muligheter når de trenger behandlingsopphold i Syden.

De kan reise med Rikshospitalets Behandlingsreiser til utlandet, som er dekket over statsbudsjettet. 2000 revmatikere får reise på statens regning hvert år, men behovet er langt større.

Disse reisene er ikke berørt av den nye ordningen. Men behandlingsreisene går ikke i tiden da behovet er størst, nemlig i vinterhalvåret. Mange benytter seg derfor av den andre muligheten.

De bestiller behandlingsopphold på norske fysikalske institutter og får med seg en rekvisisjon fra legen hjemme for selve behandlingen.

Denne behandlingen må pasientene nå betale for selv og så søke om å få refundert når de kommer hjem.

- Dårligere livskvalitet

Den nye ordningen betyr at mange revmatikere ikke kan reise på behandlingsreiser til varmere strøk.

— De står i fare for å få dårligere livskvalitet, flere sykdomsinnleggelser, økt medisinbruk og flere sykmeldinger, sier forbundsleder Svein Dåvøy i Norsk Revmatikerforbund.

Han mener dette er veldig kortsiktig tenkt av myndighetene. Dåvøy, som selv er revmatiker, representerer 40.000 medlemmer i NRF.

— Dette vil ramme de svakeste. Det eneste vi kan gjøre er å protestere, sier han.

— Den gamle ordningen er en norsk særordning som er i strid med EØS-avtalen. Derfor skal den opphøre og en ny refusjonsordning skal erstatte den. Vi har mange utfordringer i arbeidet med de praktiske løsningene når dette skal implementeres, sier Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Kraftig innhogg i økonomien

Linda Horne (37) har nettopp kommet hjem fra et to ukers behandlingsopphold på Kanariøyene.

— En tilleggsutgift på 6000 kroner ville definitivt gjort det vanskeligere for meg å reise, selv om vi har to inntekter og sunn økonomi. Da er det langt verre for dem som har dårlig råd, sier Horne.

Tobarnsmoren fra Askøy har leddgikt og måtte ut med over 15.000 kroner for reise og opphold. Hun fikk dekket to behandlinger daglig gjennom rekvisisjon fra Norge.

Hun mener varmen er en vesentlig del av behandlingen og håper oppholdet har gjort henne arbeidsfør i mange måneder fremover.

— Det er januar og februar som er verst for meg. Fingrene er så stive at jeg ikke kan holde en blyant eller brødkniv skikkelig. Beina er så smertefulle at jeg ikke kan gå tur, sier Horne.

Hun mener det må være god samfunnsøkonomi å dekke behandlingsopphold i Syden for revmatikere fremfor å ha dem gående hjemme på sykmelding.

En behandling kan koste kr 250 og rekvisisjonen dekker inntil 24 behandlinger.

Instituttet må være norskeid og fysioterapeuten godkjent i Norge. Reise og opphold betaler pasientene av egen lomme.

Endring kan stenge tilbud

Det er kravene til norsk godkjenning som er bakgrunnen for den nye refusjonsordningen. Dette gir norske aktører et konkurransefortrinn i EØS-landene, ifølge EFTAs overvåkingsorgan.

De har kritisert ordningen og norske politikere svarer med å avvikle ordningen og innføre en ny i løpet av 2010.

Nå må pasientene selv betale for behandlingene i tillegg til reise og opphold, og søke om å få pengene refundert etter hjemkomst. Dette vil skremme mange fra å reise, de vil ikke ha råd, mener Brit Torp.

Den 73 år gamle fysioterapeuten har drevet et fysikalsk institutt på Kanariøyene i 27 år. Hun har 16 ansatte fordelt på to hoteller, samt to personer på bookingkontor i Norge.

Nyordningen betyr trolig kroken på døren for hennes tilbud for norske revmatikere i Puerto Rico.

Skulle vært pensjonist for lengst

— Jeg ligger våken om natten og grubler på dette, men jeg har ikke råd til å drive når betalingen blir så usikker. Akkurat nå skal vi undertegne treårskontrakt for to hoteller med varmtvannsbasseng og full stab, men jeg tør ikke, sier Torp.

Hun har gjort en undersøkelse blant sine pasienter. 40 prosent sier at de kanskje kan klare utgiftene hvis de må legge ut pengene selv. 40 prosent sier de vet ikke, mens 20 prosent oppgir at det er helt uaktuelt. Torp regner at halve inntektsgrunnlaget for senteret forsvinner med ny ordning.

— Vi har bygget opp noe her som har betydd mye for mange revmatikere i Norge, men jeg kan ikke drive med denne usikkerheten, sier Torp.

Hun hadde håpet at andre kunne overta en dag, så hun selv kunne nyte pensjonisttilværelsen sammen med sin mann.

Det tror hun ikke lenger på. NRF har allerede fått reaksjoner fra medlemmene sine.

— Vi investerer mye penger i egen helse, da bør ikke myndighetene legge hindringer i veien. Dette er veldig kortsiktig tenkt. og våre medlemmer er skuffet. Regjeringen har sagt at alle som trenger rehabilitering skal få det. Når de stadig sparer småpenger på dem som har det aller vanskeligst fra før, så står det i grell kontrast til valgløftene deres, sier Dåvøy.

Hva mener du om ordningen for revmatikere? Diskutér saken nedenfor.