• Knapphet på strøm vil ikke bare mørklegge Norge. Det vil også få kilowattime-prisen til å fyke kraftig i været for norsk industri, og fjerne industriens siste konkurransefortrinn.

Det sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Olav Akselsen (Ap), til Bergens Tidende.

I spørretimen onsdag ba han næringsminister Ansgar Gabrielsen redegjøre for tiltak som kan settes i verk for å sikre norsk industri strøm til konkurransedyktige priser. Ifølge nye prognoser fra den nordiske organisasjonen Nordel, vil Norge mørklegges i perioder i et tørrår. Nordel-advarselen er nylig omtalt i BT. I neste måned tar Sintef tak i problemet, på konferansen «Et tørrår mørklegger Norge».

Meråker etter Odda

Odda Smelteverks skjebne er bare starten på industrinedturen i dette landet. I Stortinget i går sa representanten Aud Gaundal (Ap) at neste på «dødslisten» kan være Elkems Meråker smelteverk i Trøndelag, med 150 arbeidsplasser.

— Næringsminister Ansgar Gabrielsen ga ikke noe svar på mitt spørsmål; hva som vil skje når vår kraftkrevende industri må over på marknadsbaserte strømkontrakter. Det vil skje først i et marked med mangel på strøm i hele Norden. Deretter kommer mørkleggingen, sier Akselsen.

Mørklegging ikke problemet

At vi garantert går mot sonevis strømutkobling og mørklegging i kalde vinterperioder slik Nordel påpeker vil skje i et tørrår, er ikke hovedproblemet, ifølge tidligere energiminister Olav Akselsen:

— Før det kommer så langt vil vi oppleve en dramatisk vekst i strømprisene. Vi har ikke nok importmuligheter, på grunn av manglende kabelkapasitet, som kan hjelpe oss i et tørrår. Vi vil derfor få et meget særnorsk høyt prisnivå på strøm, sier han.

— Hvorfor vil kraftkrevende industri, som har langsiktige kontrakter, likevel knekkes av strømkrisen?

— Det jeg forsøkte å få frem i Stortinget i dag var at denne industrien etter hvert går fra politisk bestemte (og lave strømpriser, red.anm) til markedsbestemte kontrakter på strøm. Det slår negativt ut for denne viktige næringen i Distrikts-Norge. Strømprisen er ett av de viktige rammevilkårene for denne næringen, sier Akselsen.