Det var Hjemmesykepleien i Krohnengen som, via Legevakten, mottok Ingerid Sjursens bønn om hjelp gjennom trygghetsalarmen.

Krohnengen er et gruppekontor under Sandviken Hjemmesykepleie, der Mette Strand er soneleder. Hun holder fast ved den versjonen Rolf Sjursen fikk da han ringte kontoret etter episoden.

– Ut ifra taushetsplikten kan jeg ikke gå i detaljer. Men sykepleierne som var hos Ingerid Sjursen observerte ingen blødning da, sier Strand.

Hun har snakket med en av sykepleierne som var hos 96-åringen denne lørdagen.

– Slik vi ser det, er det sykepleierfaglige ivaretatt. En blødning kan oppstå i etterkant av et fall.

– Hvordan da?

– Det kan jeg ikke si om uten å ha vært til stede. Men de som var der, observerte i hvert fall ingen blødning.

Hun synes uansett det var leit, det som skjedde Ingerid Sjursen:

– Vi beklager selvsagt sterkt at våre pasienter opplever en slik situasjon. Vi ønsker jo at de skal være trygge på at de får hjelp når de trenger det, og at de skal oppleve at de får god kvalitet på hjelpen.

Sonelederen vil nå selv ta kontakt med Ingerid Sjursen og hennes nevø, Rolf.

– Jeg vil høre mer om deres opplevelse av denne situasjonen. Det er sjelden vi får slike klager som dette, sier Mette Strand.