— Vi har fått et par telefoner fra folk som hoster litt, og lurer på om det er legionærsyken, fortalte legevaktsjef Frank van Betten til BT i går ettermiddag.

— Men ingen panikk å spore?

— Nei. Det håper jeg ikke kommer heller. Men vi er spesielt observante på pasienter fra området nær blokken på Møhlenpris, sier van Betten.

— Her på Legevakten er vi vant til å takle alle slags typer sykdommer. Ved mistanke om legionella, blir pasienten henvist til sykehus.