Avisen har fått kjennskap til hovedkonklusjonene i rapporten «Likeverd i utdanning», fra kilder i OECD og norsk utdanningsbyråkrati. I rapporten kritiseres satsingen på kontantstøtte med begrunnelsen at barnehager er et viktig sted for læring for barn med innvandrerbakgrunn og barn med foreldre med lav inntekt.

Rapporten stiller også spørsmål ved de nasjonale prøvene i grunnskolen og fraråder utvidet bruk før man har sett konsekvensene av det som allerede er gjort. OECD mener at offentliggjøring av prøveresultatene kan føre til en negativ fokus som kan hindre en positiv utvikling i de berørte skolene.

Rapporten stiller også spørsmål ved om norske elever har så dårlige leseferdigheter som mange har hevdet. OECD peker på at selv om den internasjonale PISA-undersøkelsen har avdekket svakheter blant 15-åringer, ligger norske 25-åringer på verdenstoppen i leseferdigheter.

Dagsavisen skriver at regjeringen forsøker å holde konklusjonene i rapporten hemmelige. Selv om rapporten ble registrert mottatt i departementets postlister 5. juli, hevder statssekretæren til utdanningsminister Kristin Clemet (H) at rapporten ikke er mottatt.

— Den rapporten er ikke ferdig ennå. Så den har vi ikke mottatt. Vi får den jo når den er ferdig. Da regner jeg med at OECD offentliggjør den, sier statssekretær Helge Ole Bergesen (H) til Dagsavisen.