JOHN LINDEBOTTEN

Kravet fremsettes i et brev til Miljøverndepartementet, ført i pennen av advokat Endre Grande hos Thommesen Krefting Greve Lund AS.

— Vi reagerte med undring på oppslaget i Bergens Tidende 1. april, der det virket som om Bergen kommune ikke var innstilt på å imøtekomme dette kravet, som også Statens vegvesen har fremsatt gjennom sinn innsigelse, sier advokat Endre Grande til BT.

Flytter trafikk

Det nevnte BT-oppslaget handlet om møtet mellom utsendinger fra Samferdsels- og Miljøverndepartementet og Bergen kommune, der utsendingene fra Oslo fikk se den planlagte bybanetraseen. Deretter drøftet man grunnlaget for innsigelsene som var fremsatt av Statens vegvesen.

Veivesenets krav, som altså faller sammen med kravet fra bedriftene i Kanalveien, begrunnes med at bybanen vil presse svært mye biltrafikk ut av Inndalsveien og Bjørnsons gate og over i Kanalveien og Fjøsangerveien. Der er belastningen mer enn stor nok fra før. For at det ikke skal ende med fullstendig kaos, er det planlagt en kulvert med to gjennomgående kjørefelter under rundkjøringen i krysset Minde Allé/Fjøsangerveien. Ingen er uenige i behovet for dette, men uttalelser fra prosjektleder Lars Chr. Stendal på bybanekontoret tyder på at kommunen ikke synes det er nødvendig å gjennomføre disse tiltakene før bybanearbeidet starter.

Fikk løfte

— Men dette er et helt ufravikelig krav. Noe annet ville skape trafikkaos både i Fjøsangerveien og i Kanalveien og føre til at mange bedrifter forlot området. Vi har forhandlet med kommunen om dette, og i det siste møtet, 7. oktober 2003, fikk vi løfte om at rundkjøringen i Fjøsangerveien skulle bygges om slik at det sto ferdig til byggingen av bybanen startet, sier Endre Grande. - Men jeg registrerte også at byrådsleder Monica Mæland i Bt påskeaften ga uttrykk for et syn som ligger nær opptil vårt, legger Endre Grande til.

Brevet til Miljøverndepartementet vil være en del av underlaget til departementet når de starter behandlingen av innsigelsen fra Statens vegvesen.