— Situasjonen er så kaotisk og vanskelig både for Bjørgvin og Bergen fengsel at nå burde vi tatt en pause, sier Margrethe Ådland, hovedtillitsvalgt i Bergen fengsel.

Bjørgvin fengsel åpnet 2. oktober i år i gamle Vestlandsheimens lokaler. Per i dag soner 43 innsatte i det åpne fengselet, og etter planen skal det utvides til 90 innsatte innen 22. januar.

Ådland får støtte av Jorunn Foss, leder i Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund.

Stoff i trærne

— Bjørgvin fengsel har hatt mange problemer siden starten, spesielt i forhold til stoff. Det er for enkelt å ta seg inn på området. Det er virkelig på tide at det kommer opp et gjerde, sier Foss.

Hun ønsker ikke å nevne konkrete hendelser, men BT har allerede fått flere tips om uakseptable episoder i fengselet:

  • Et knippe ølflasker funnet i skogen.
  • En rømning til sentrum i taxi.
  • Uvedkommende som har tatt seg inn i fengselet.
  • Små pakker med stoff som henger i trærne til de innsatte.

— Det med taxituren er et ubekreftet rykte, men de andre tingene stemmer. Vi fant ølflasker, men vet ikke hvem som har drukket ølet. Og det ble funnet hasj i et kratt, sier Harald Åsaune, fengselsleder i Bjørgvin.

Han bekrefter dessuten at uvedkommende beveger seg på fengselets område jevnlig, og at ved et tilfelle kom tre personer helt inn i gangen før de ble vist bort.

Til sammen 12 personer har så langt avgitt positive urinprøver, og det er gjort flere narkotikabeslag.

— Det har vært litt kaos i forbindelse med etableringen, men ikke så mye kaos som jeg hadde fryktet og trodd. Svært mange av dem vi kaller inn til soning, sliter tross alt med rusproblemer, sier Åsaune.

Han tror det vil gå greit å utvide til 90 innsatte i januar.

- Våge er feig

De tillitsvalgte, Ådland og Foss, er slett ikke enig med ham. Derfor har de tatt problemet opp i et møte med Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen, Region Vest. De mener han bør forklare politikerne at det er uforsvarlig å utvide med 47 soningsplasser før ting har gått seg mer til i de to fengslene.

— I stedet for å stå opp for ansatte og innsatte, jager Våge på for å oppnå justisminister Knut Storbergets krav. Jeg synes han er feig som ikke sier ifra, sier Ådland.

I Bergen fengsel mener hun situasjonen går ut over både ansatte og innsatte.

— Vi er blitt tappet for noen av våre mest erfarne folk, og de betjentene med solid erfaring som er igjen blir hele tiden flyttet rundt på de ulike avdelingen for å skape nødvendig ro og fordragelighet, sier Ådland.

Slik mener hun at de ansatte ikke får gjort arbeidet sitt med å følge opp de innsatte de har ansvar for.

— Vi kan ikke følge opp de innsatte når vi ikke vet hvor vi jobber neste dag. Kvaliteten på soningen forringes, og da er det større sjanse for at de innsatte går rett ut i ny kriminalitet, mener Ådland.

Frykter for sikkerheten

I lengden frykter hun også at utviklingen kan gå ut over sikkerheten.

— Det er sikkerhet i det at betjentene kjenner de innsatte godt. Nå må de innsatte forholde seg til nye mennesker hele tiden. Da er det også større sjanse for å de bryter reglene, sier Ådland.

Kollega Foss er bekymret for konsekvensene dersom ikke direktør Våge i Kriminalomsorgen lytter til dem.

— Våge er en leder som er blindt lojal. Han er opptatt av å være flink og klare alt. Men holdningene hans går ut over de ansatte. Han driver med en slags forherligelse av virkeligheten når han sier at alt går bra, mene Foss.

Hun er også bekymret for betjentene i Bjørgvin fengsel på sikt.

— De ansatte i Bjørgvin har stått veldig hardt på for det nye fengselet. Ære være dem for det, men jeg mener det er uforsvarlig. Situasjonen sliter enormt på betjentene. Nå er det på tide for Våge å glemme og være flink, og heller være fornuftig, sier Foss.

Høvik, Tor