NGI skal utarbeide en rapport om skredet, men er kommet med en foreløpig konklusjon etter befaringen torsdag. Den slår fast at mildværet i midten av februar, med påfølgende kulde, hadde skapt en hard og glatt overflate. Den nye snøen som kom i uken før skredet, fikk dårlig feste på skarelaget.

Skredet var et klassisk flakskred i vindtransportert snø. Undersøkelsene har vist flere ustabile lag, først og fremst i østvendte skråninger der fokkesnøen hadde samlet seg. I disse skråningene er det fortsatt skredfare.