Vegvesenet har i år telt opp antall biler som kjører i de ulike nordgående kjørefeltene over Danmarks plass og Nye Nygårdsbro.

Tellingene viser at de fleste sjåfører velger høyre felt før de kjører inn i krysset. Særlig bilister som skal mot Åsane, Sotra og Jekteviken fergeterminal velger dette feltet før Danmarks Plass.

— Skaper kø

Mellom klokken 07.00 og 09.00 på to ulike telledager valgte 42 prosent høyre felt, 32 prosent midtre felt og 26 prosent venstre felt. Tallene fra ettermiddagsrushet er henholdsvis 39, 32 og 28 prosent.

«Dette er noe som skaper kø i dette feltet i morgen- og ettermiddagsrushet», heter det i et brev fra Vegvesenet til Hordaland fylkeskommune.

Det er de overhengende skiltene etter krysset som får skylden for den ujevne trafikkfordelingen. Her er både midtre og venstre felt skiltet mot sentrum, mens trafikantene ledes over i høyre felt for å komme til Oslo, Sotra, Jekteviken og Åsane og Ålesund.

Planen er nå å skilte venstre felt som eneste sentrumsfelt, midtre felt til Åsane og høyre felt til Sotra og Jekteviken.

Dette vil «trolig gi den beste fordelingen av trafikkstrømmen og den beste trafikkavviklingen», skriver Vegvesenet.

Ny markering

Det er også aktuelt å endre veioppmerkingen på Nye Nygårdsbro, like før veien deler seg og danner den karakteristiske åttetallsformen. Dermed kan trafikken mot Åsane benytte det midterste feltet hele veien.

felt.JPG
TELLING: Antall biler i de ulike feltene fra klokken 14 til 16 på telledagen.MONTASJE: STATENS VEGVESEN

Også i dette området har Vegvesenet telt opp trafikken. På ettermiddagen 30. januar kjørte til sammen 19,9 prosent av trafikken i de to feltene lengst til venstre, mens resten kjørte i høyre felt som etter hvert splitter seg i ett felt mot Åsane (43,2 prosent) og ett mot Sotra (36,9 prosent).

— Ikke ferdigtygget

Tiltakene kan gjennomføres i 2014 eller tidlig i 2015, heter det i brevet som er sendt til fylkeskommunen.

Overfor Bergens Tidende understreker seksjonssjef Sindre Lillebø i Statens vegvesen at det fortsatt gjenstår en del arbeid før tiltakene kan settes ut i livet.

— Vi har ikke landet på en endelig skiltplan ennå, og vurderer om det skal henges opp skilt også før krysset. Vi må også diskutere saken med politiet og finne finansiering. Denne saken er ikke ferdigtygget hos oss ennå.

Vil ikke ha forbud

Bakgrunnen for brevet er at Høyres Stein Inge Ryssdal tok opp køene på et møte i fylkeskommunens samferdselsutvalg.

«Sørgående trafikk på Danmarks plass har en tendens til å stue seg opp, og han mente at feltskifte var mye av årsaken til dette. Han ba om at det blir vurdert tiltak som f.eks. forbud mot feltskifte», skriver samferdselsutvalget og ber om et svar fra Vegvesenet.

I sitt svarbrev skriver Vegvesenet at forbud mot feltskift ikke er noen god løsning over Danmarks plass, både på grunn av vanskeligheter med skilting og fordi mange bilister vil ha behov for å bytte felt her. I stedet viser veimyndighetene til sine planer om å bedre trafikkflyten i nordgående felt.

- Presser seg inn i køen

Ryssdal på sin side forteller at spørsmålet han stilte muntlig i samferdselsutvalget egentlig ikke handlet om Danmarks plass, men om sørgående felt over Minde Allé, der venstre felt går under en bro med rundkjøring på toppen.

— Her har jeg observert at trafikken går sakte i venstre felt, men at det løsner ved undergangen. Biler fra høyre felt presser seg inn i venstre felt, noe som medfører nedbremsing eller stopp i dette feltet.

Han mener disse feltskiftene er en viktig grunn til dårlig kapasitet i hele trafikkavviklingen mellom Danmarks plass og Minde Allé.

Dette spørsmålet har ikke blitt behandlet hos Vegvesenet, men seksjonssjef Lillebø tror ikke et forbud mot feltskifte i dette området vil redusere køene.

— Noen bilister ligger i høyre felt inn mot Mindre Allé. Hvis det dukker opp luker i venstre felt benytter de seg av det, hvis ikke fortsetter de gjennom rundkjøringen. Dette ser jeg ikke på som noe problem, sier han og peker på at det uansett venter en ny kø inn til neste rundkjøring.

Hva mener du bør gjøres for å bedre trafikkflyten i Bergen? Si din mening.