Regionsentrene er Stord, Odda, Voss, Norheimsund og Knarvik. Å bli fratatt statlige arbeidsplasser rammer hardt. Tilsvarende positivt kan det virke å få nye, statlige jobber.

Særlig Odda oppfyller regjeringens krav til steder som skal prioriteres når staten flytter arbeidsplasser ut av Oslo. Regjeringen krever omstillingsbehov og negativ folketallsutvikling.

Bergen peker seg ut som et naturlig sted å lokalisere særlig kompetansekrevende funksjoner

All statlig omorganisering bør ta hensyn til de planer fylkeskommunen har lagt for å utvikle regionsentre i Hordaland.

Statlige etater som aetat, Statens vegvesen, Statens utdanningskontor og SND kunne med fordel blitt underlagt politisk styring fra fylkeskommunen, heter det i saken som fylkesutvalget behandler torsdag.