ATLE ANDERSSON

I Kystverkets konsekvensutredning om ny seilingsled til Bergen havn, pekes det på at det i verden finnes fem cruiseskip som ville bli stengt ute på grunn av seilingshøyden under Askøybroen.

Kritikere hevder derfor at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Naturvernforbundets leder Tom Sverre Tomren har tidligere kalt planene for «idiotiske».

Langvarige konsekvenser

Ljones er uenig i at det er sløsing med offentlige midler.

— Som løsrevet prosjekt i dag kommer kanskje ikke seilingsledprosjektet gunstig ut i en kostnad/nytteanalyse. Men det vil ha langvarige, negative konsekvenser for Bergen og Vestlandet som cruise-destinasjon om vi ikke får en ny, alternativ farled, sier Ljones.

Den tidligere Bergens-ordføreren viser til uttalelser fra bransjehold om at fremtidens cruiseskip blir stadig større.

— Vi risikerer at mange skip vil droppe Bergen hvis ikke seilingsbegrensningene forsvinner. Det vil også ramme fjordene oppover vestlandskysten. Faller Bergen ut, blir heller ikke Vestlandet så interessant som cruisemål, mener Ljones.

Vil ha felles fremstøt

Den nye seilingsleden er planlagt gjennom Skjelangersundet og Det Naue, mellom Meland og Askøy. Ifølge Kystverket vil utgravingen og utsprengningen under vannoverflaten ikke ha noen negative miljøkonsekvenser.

— Nå har Kystverket vist at seilingsleden kan anlegges til en lavere pris enn tidligere antatt og uten skade på flora og fauna. Derfor bør hele Hordalands-benken på Stortinget kunne samle seg om et felles fremstøt. Mitt inntrykk er at hele regionen står samlet bak dette, sier Ljones.

Han tør likevel ikke tidfeste når Bergen kan få ny seilingsled fra nord. Prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan frem til 2015. Før kampen om finansieringen begynner, skal det lages reguleringsplan og en rekke instanser skal si sin mening i flere runder.