• Det ville være en rettsskandale om statsadvokaten velger å ta opp igjen Løvaas-saken, sier advokat Helge Wesenberg.

Avgjørelsen i Høyesterett var så spesiell at han måtte bruke god tid på å forklare sin klient konsekvensene av utfallet.

— Løvaas er fryktelig fortvilet, og totalt resignert over muligheten for at dette kan skje nok en gang, sier Wesenberg.

Han fremhever at Atle Johan Løvaas ble frikjent i Gulating lagmannsrett, og at dommen i Bergen tingrett var mild.

— Dersom man kjører denne saken på ny, vil den helt sikkert gå sin gang gjennom hele rettssystemet, for målet her er jo nettopp å få en prinsipiell avgjørelse i Høyesterett. Vi snakker fort om flere år, sier Wesenberg.

Det mener advokaten er en urimelig påkjenning for én mann på grunn av en polititabbe.

— Både Løvaas og hans kone har vært langtidssykmeldte på grunn av saken. Det ville være en umenneskelig påkjenning for familien om dette skal starte helt på nytte. Det vil ikke være riktig å påføre et enkeltmenneske så store lidelser på grunn av en prinsipper, mener Wesenberg.

Han forstår at saken er juridisk interessant, men mener det ville være helt feil å bruke Løvaas-saken som brekkstang for å få avklart hvordan loven skal tolkes.

— Hvis det er problemer med loven, så får de heller gå inn for en lovendring. Løvaas har lidd nok, sier Wesenberg.

Homøopat Løvaas la ned virksomheten sin i Bergen sentrum da saken kom opp, og driver nå i langt mindre skala i sitt private hjem.