— Men vi vil bruke enda noen måneder på å bestemme oss for tofelts eller firefelts bro, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad.

Statssekretæren stilte opp i egen person tirsdag morgen under Sotrabroen for å fortelle hva samferdselsminister Liv Signe Navarsete har bestemt om Sotrasambandet.

Den politiske toppledelsen i Fjell kommune er svært fornøyd med avgjørelsen. Der har de allerede i lang tid gått inn for ny bro.

I Bergen har meningene vært mer delte. Inntrykket så langt har vært at et flertall ønsket seg tunnel.

— Vi har retningslinjer for å bygge bro og ikke tunnel der bro er et reelt alternativ. I tillegg ser vi det slik at kollektivtrafikken er best tjent med bro, sier Pollestad som begrunnelse for avgjørelsen.

Rask avgjørelse

Når det gjelder spørsmålet om to eller fire felts bro viser Pollestad til rapporten fra TØI/Dovre som ble fremlagt i vinter, og som klart anbefalte en ny tofelts bro ved siden av dagens bro.

— Denne klare anbefalingen gjør at vi vil bruke litt tid på dette. Samtidig ser vi at Statens vegvesen går inn for en ny firefelts bro, sier Pollestad. Han lover en rask avgjørelse av dette spørsmålet, og i hvert fall før det er gått et halvt år.

Vil ha fire felt

Ordfører i Fjell, Lars Lie, er som ventet svært fornøyd med Regjeringens konklusjon om Sotrasambandet. Men han gjør det klart at han vil argumentere sterkt for firefelts bro som endelig løsning. Bl.a. av hensyn til kollektivtrafikken.

Når det gjelder plasseringen av den nye broen, understreker Pollestad at det er opp til de berørte kommunene, Fjell og Bergen, å avgjøre innenfor den valgte korridoren. I praksis er den begrenset i nord av dagens nesten 40 år gamle bro og i sør av høyspenten, som må fjernes og legges i kabel dersom den nye broen skal bygges der.

Provokasjon

Regjeringens vedtak provoserer Per Tore Bøe i den lokale aksjonsgruppen Ja til Sotratunnel. Bøe er en av de nærmeste naboene til dagens bro på bergenssiden.

— Jeg er veldig overrasket, både over fremgangsmåten og selve valget. Regjeringen har lagt 400 millioner kroner på bordet. hvilket er vekslepenger, for så å diktere Norges neste største by til å rasere vårt bomiljø, sier Bøe.

Les også: Sotras veifremtid bestemmes i dag

Bt.no kommer tilbake med mer

JOHN LINDEBOTTEN
INGEN TUNNEL: Regjeringen vil ha ny bro til Sotra.ILLUSTRASJON: TOR SPONGA