RUNE CHRISTOPHERSEN

Rapporten er utarbeidet av advokat Erik Myhr Nilsen og revisor Atle Mongstad. Den avdekker en rekke forhold som forbundsledelsen selv karakteriserer som graverende. Rapporten ble fremlagt på årsmøtet i mars, og førte til at styret måtte gå av.

Knallhard konflikt

To av styremedlemmene, Jan-Ove Nordvik og Trond Langeland, var i sterk opposisjon til resten av styret, og sluttet seg til konklusjonene i rapporten.

Konflikten mellom de to fraksjonene har vært intens. Det har haglet med beskyldninger om underslag, svarte penger, voldstrusler og ærekrenkelser. I rapporten pekes det på en rekke konkrete problemer i driften av lokallaget:

  • Styringen av NHF Bergen var meget uoversiktlig. Aktørene hadde problemer med å redegjøre for ansvar og arbeidsoppgaver.
  • Styreflertallet ga en ansatt prosjektleder meget vide fullmakter. Han kjøpte en skjærgårdsjeep til 88.000 kroner og bestilte reparasjoner av lagets buss til 70.000 kroner, uten at styret ble informert.
  • Prosjektlederen ansatte sin kone, uten noen arbeidsavtale. Han lot også sine to sønner arbeide på lagets lokaler, uten at styret vurderte habilitetsspørsmålet.
  • Ved én anledning skrev prosjektlederen et brev til styret og ba om en «uforbeholden unnskyldning for å ha kritisert og blandet seg inn i mitt arbeid».
  • NHF Bergen skulle drive salg av skorsteinsrens, og fikk enerett på salget i hele Hordaland. Virksomheten ble ikke godkjent av fylkesstyret.
  • Det mest graverende punktet gjelder kjøpet av Kokstadvegen 46. I styreprotokollen er det ikke nevnt noe om pris, teknisk tilstand, eller inntekts— og utgiftskalkyler. Saken ble aldri behandlet av årsmøtet. «Både selve kjøpet og låneopptaket er klart i strid med reglene i NHF og gjeldende rettsregler for foreninger», heter det i rapporten. Den konkluderer med at de formelle feilene tilsier at kjøpet rett og slett er ugyldig og uforpliktende.

Kjøpesummen var ti millioner kroner, og laget tok opp lån på 11,5 millioner kroner.

Grovt underslag

Den omtalte prosjektlederen ble for fire år siden dømt til ett års betinget fengsel for grovt underslag av over 1,2 millioner kroner.

Advokat Erik Myhr Nilsen, som representerer Norges Handikapforbund, er meget kritisk til at BT i går skrev at styremedlemmer i fylkeslaget brøt seg inn på kontoret til sine tidligere forbundsfeller.

— Kontorene som NHF Bergen disponerer i bygget, har man alltid disponert, og man har full rett til å ta seg inn på sitt eget kontor. Uavhengig av eiendomsrett til bygningen, så har NHF Bergen lovlig adgang til sitt eget kontor. BT har fremsatt en krenkende beskyldning mot navngitte enkeltpersoner, sier Nilsen.

Behov for dokumenter

— Hva skulle styremedlemmene med dokumentene de hentet ut?

— NHF Bergen har behov for dokumenter som gjelder drift av bygg og medlemsdrift, for eksempel leiekontrakter og korrespondanse med leietakere. I en situasjon der en arbeidstaker motarbeider arbeidsgivers interesser, har arbeidsgiver behov for en effektiv sikring av virksomhetens interesser. Arbeidsgivers styringsrett gir full rett til å disponere slike dokumenter, sier Nilsen.