• Det er ikke bare studentene med innvandrerbakgrunn som må motiveres.

Majoritetsstudentene og fagmiljøene må også bli mer åpne, sier rådgiver Ida Marie Andersen ved Høgskolen i Oslo.

I flere år har hun arbeidet for å motivere unge med innvandrerbakgrunn til å ta høyere utdanning.

— Fagmiljøene må gi rom for flere måter å tilnærme seg ulike problemstillinger på. Majoritetssstudentene må bli flinkere til å inkludere studenter med innvandringsbakgrunn i gruppearbeid og diskusjoner, sier Andersen.

I høst startet Høgskolen i Oslo en flerkulturell lærerutdannelse beregnet på lærere som skal undervise i skoler med elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Flerkulturelle studenter har slitt med å fullføre den tradisjonelle lærerutdannelsen, og strykprosenten har vært nærmere 50 prosent.

— Det er mange uløste utfordringer i det norske samfunnet når det gjelder rasisme, også innenfor universiteter og høgskoler. Integrering er ikke noe som går seg til av seg selv, det må arbeides kontinuerlig med, sier førsteamanuensis Torgeir Skorgen, ansvarlig for faget «Norge som innvandringsland» ved Universitetet i Bergen.