Det er 20 år siden Stortinget vedtok å bygge banen som vil forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo med én time.

Nå har Samferdselsdepartementet bestemt at en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som Jernbaneverket har jobbet med siden 2006, har så store mangler at den ikke skal sendes til kvalitetssikring likevel.

Det betyr at planen ikke blir tatt med i Nasjonal transportplan, og i praksis vil bli utsatt i fire år.

— Sterkt kritikkverdig

— Dette er norsk planlegging på sitt aller, aller verste. Dette er et kroneksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Vi planlegger og bruker årevis på planer, men når vi kommer et stykke på vei, viser det seg at det ikke var tilfredsstillende i utgangspunktet, sier Øyvind Halleraker (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Banen har vært et av de høyest prioriterte samferdselsprosjektene her vest. Halleraker mener at forkortingen i reisetiden fra hovedstaden til Bergen gjør Ringeriksbanen til et av Norges beste og mest lønnsomme jernbaneprosjekter.

— Når du i tillegg legger til effekten for samfunnet for øvrig, ikke bare transportgevinsten, er det enorme besparelser for samfunnet. Det at man har hatt dette på bordet så lenge uten å ta fatt i det og få til skikkelige planer, er sterkt kritikkverdig, sier Halleraker.

- Regjeringens ansvar

Han legger hele ansvaret for den nye forsinkelsen på regjeringen.

— Dette er det ingen andre enn regjeringen selv som har ansvar for. Jeg syns det er fryktelig leit at et prosjekt som alle vet er blant de mest lønnsomme i lander, settes tilbake i lang tid, og kommer utenfor beslutningsprosessen vi skal ha med Nasjonal Transportplan. Da er det fire år til neste gang. Det er rett og slett ikke akseptabelt, men vi har vel ikke noe valg når mange mener at det er så mange mangler med den, sier Høyre-politikeren.

— Ringeriksbanen er en av de viktigste strekningene vi kan begynne med for å få en raskere jernbane mellom Bergen og Oslo. Vi i Høyre vil ta fatt i dette i forbindelse med NTP, og forutsetter at dette ikke er et forsøk på å skrinlegge hele prosjektet. Det vil ikke bli akseptert, sier Halleraker.