Etter press fra miljøvernere har norske myndigheter beordret vask i stedet for avliving av oljeskadet fugl.

Seniorforsker Tycho Anker-Nilsen, ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier til Aftenposten at man ikke kan regne med å redde mer enn 10-15 prosent av fuglene som vaskes. Ifølge sjøfugleksperten taler all sannsynlighet for at oljeskadet fugl som blir vasket, vil dø kort tid etter at den er sluppet ut i friluft.

Dette stemmer ikke, skal vi tro NOAHs veterinær Siri Martinsen.

– I andre land har man redningsteam av eksperter som rykker ut umiddelbart og oppnår inntil 90 prosent overlevelse for de oljeskadde dyrene. Det er uholdbart at det skal være så vanskelig å få dette i gang i Norge, sier Martinsen.

Hun sjokkert over at Anker-Nilsen har gått ut med så bastante tall uten å kunne redegjøre for kildene.

– Han hevder overfor NOAH at han ikke har slike kilder tilgjengelig, og avviser at han hadde oppgitt de tallene som han er blitt referert på i en rekke medier. Det er svært kritikkverdig at en forsker går ut med påstander som han ikke kan redegjøre for, sier hun.

Totalt 1.000 fugler kan være skadet av olje fra det havarerte skipet Full City, anslår Direktoratet for naturforvaltning.