• Vi er kommet veldig sent i gang med tilbud om PET i Norge, sier Frode Willoch.

Han regnes for å være en av landets fremste eksperter innen PET/CT-skanning. I dag jobber han i det private sykehuset Aleris, men var tidligere overlege i nukleærmedisin ved Akershus universitetssykehus.

Han mener at det er viktig å bedre kapasiteten i Norge, og gi kreftpasienter rask og god utredning.

— PET/CT har vist ved flere kreftformer å være bedre til å påvise kreftaktivitet sammenlignet med andre undersøkelsesmetoder. PET kan anvendes for å måle om en svulst er ondartet eller ikke. Undersøkelsen vil også kunne påvise nøyaktig om og hvor det er spredning eller eventuelt tilbakefall i kroppen, sier Willoch.

Han vil likevel ikke ta til orde for at alle kreftformer har nytte av en slik undersøkelse.

  • Det vil være å skyte over mål. Det er viktig å følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for der det er dokumentert at PET/CT har en nytteverdi. Det er også viktig å vite når i sykdomsforløpet en slik undersøkelse vil være nyttig for pasienten, sier Willoch.