— Jeg har bare oversikt i mitt eget distrikt, men her krever vi forvaring i de sakene der det er berettiget, sier hun.

Det er i alt 15 personer fra Hordaland som soner forvaringsstraffer. Syv av disse er dømt for drap eller drapsforsøk, fire er dømt for sedelighet og resten for alvorlig vold.

— Dette inkluderer personer som er overført fra sikring. I mine øyne har vi nøkterne tall i Hordaland, sier Gabrielsen.

I motsetning til Randi Rosenqvist er hun ikke avvisende til at det kan være riktig å bruke forvaring overfor personer som dømmes for første gang.

— Man kan ikke utelukke dette, sier førstestatsadvokaten.