I dagens papirutgave av Bergens Tidende gikk Liv Signe Navarsete ut og kritiserte folk i Bergen for å ikke å være nok opptatt av strømsikkerheten.

— Folk i Bergen virker likegyldige til at de ikke har sikker strømforsyning. Bergenserne og media er lite opptatt av forsyningssikkerheten i Bergen, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Klare fakta

Byrådsleder Monica Mæland slo hardt tilbake.

— Dette er ikke bare misvisende, det er direkte feil, sier hun.

John Brottemsmo i Bergen Energi er samfunnsøkonom og jobber med megling av gass og kraft til store kunder. Han sier informasjonen om strømsituasjonen som kommer fra Statnett er korrekt.

— Hvor mye kraft som går på linjene, og hvor mye kraft som brukes i Bergen og Hordaland er hard fakta som kan måles, sier han.

Tall fra BKK som ble hentet ut 1. juni 2010 viser at det ikke er underskudd på kraft per i dag. Det som er begrunnelsen for å bygge den nye kraftlinjen er å forsikre seg mot brudd i forsyningen.

Behovet for kraft er også sterkt økende.

— Krisen oppstår bare hvis en linje faller ut. Vi kan sammenligne det med en mann som er helt avhengig av å ha kaffe om morgenen. Han har en ledning til kaffetrakteren som fungerer greit i det daglige. Men for å være helt sikker på at han skal få kaffen sin, skaffer mannen seg en ekstra ledning i tilfelle den han har skulle ryke, sier Brottemsmo.

Men situasjonen er reell, understreker han.

— Statsnett har som oppgave å sikre strøm til alle. Derfor er det svært viktig å sikre seg hvis en linje faller ut, sier han.

20 prosent til Nordsjøen

Motstanderne mot mastene i Hardanger har flere ganger angrepet Statnett sine analyser av strømsituasjonen. Mange har hevdet at strømnettet er presset fordi store mengder kraft blir ført ut til Nordsjøen. Dette er riktig ifølge Brottemsmo.

— Det skipes ut kraft til Troll-feltet. Dette er regnet inn i det totale strømforbruket. Hvis de for eksempel hadde laget et gasskraftverk der ute ville det totale kraftbehovet i distriktet blitt betydelig redusert, sier han.

Ifølge den ferske rapporten fra BKK utgjør kraftoverføringen til Troll A 20 prosent av det totale forbruket i området. Et gasskraftverk ved plattformen ville altså kunne redusere behovet for kraft tilsvarende.

— Dette er selvfølgelig vanskelig på grunn av CO2-utslippet det vil føre til. Men et gasskraftverk kan man legge ned igjen når behovet ikke lenger er til stede. Byggingen av mastene i Hardanger kan neppe gjøre om på, sier Brottemsmo.

- Uansett behov for Sima-Samnanger

Ifølge kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett vil det fortsatt være behov for Simadal-Samnanger til å gi en sikker strømforsyning, selv om planlagt nytt forbruk innen petroleumsindustrien dekkes på annen måte.

— Betydelig ny gasskraftproduksjon vil selvfølgelig påvirke kraftsituasjonen, uansett om kraften som ble produsert der ble brukt i husholdninger eller industri. Og eventuelt gasskraftverk uten rensing vil selvfølgelig ha samme klimaeffekt, uansett hvem som brukte strømmen, sier hun.

Er bergenserne for lite opptatt av strømsikkerhet? Diskuter saken her!