— Nok er nok, sa både Arbeiderpartiets gruppeleder Harald Schjelderup og Venstres gruppeleder Julie Andersland da de sammen med fem andre opposisjonspartier la frem sitt felles mistillitsforslag mot byrådslederen.

«Byrådsleder Monica Mæland har ikke bystyrets tillit» heter det i forslaget som nå er oversendt bystyret.

Mistillitsforslaget er historisk, fordi det er første gang siden byparlamentarismen ble innført i 2000 at en samlet opposisjon står bak et slikt forslag.

— Det viser også alvoret i saken. Vi er syv veldig forskjellige partier, men dette er vi helt enige om, sier Schjelderup.

- Blitt ført bak lyset

Bakgrunnen for forslaget er det omfattende skoleforfallet som er avdekket, og at opposisjonen mener byrådet har ført bystyret bak lyset.

— Et mistillitsforslag skal ikke fremmes i tide og utide. Men det er et instrument som kan benyttes i to tilfeller: Når byrådet ikke har fulgt opp vedtakene som bystyret har gjort, og hvis byrådet har unnlatt å gi bystyret viktig informasjon som bystyret har kvar på. Begge forholdene har skjedd i denne saken, sier Schjelderup.

Partiene bygger sin mistillit på skolebruksplanen som ble vedtatt i 2006. Da vedtok bystyret en ambisiøs plan for å ruste opp svært mange av skolene i Bergen.

— Da hadde oppvekstkomiteen vært rundt på befaring og sett graverende tilfeller av råte, mugg og dårlig vedlikehold. Bystyret var enstemmig på at noe måtte gjøres. Det var ikke vår fantasi at vedtakene ikke ville bli fulgt opp, sier Oddny Miljeteig (SV), som var komitéleder for oppvekst den gangen.

Hun samarbeidet med oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) da Venstre satt i Mælands første byråd.

Opposisjonspartiene har gått igjennom rapporter, budsjetter og tilbakemeldinger fra byrådet siden 2006, og mener at byrådet bevisst har prøvd å skjule at vedlikeholdssituasjonen ikke var blitt bedre.

— Det grenser til hemmelighold og tilbakeholding av informasjon, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Ni byråder, én byrådsleder

Miljøpartiet De Grønnes Sondre Båtstrand mener byrådet har vært mer opptatt av å skjønnmale og vinne ordkriger enn å gjøre noe med skolen. Torstein Dahle (Rødt) viser til budsjettet i 2009, der byrådet skriver at det «nå tar fatt på oppgaven med å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen».

— Det er en beskrivelse som har vist seg ikke å ha rot i virkeligheten i det hele tatt, sier han.

At mistillitsforslaget er rettet mot byrådslederen selv, forklarer Schjelderup slik:

— Det har vært minst ni byråder som har vært involvert i dette siden 2003. Men Monica Mæland har sittet som byrådsleder hele tiden. Det er byrådsleder som har ansvaret for at bystyret skal være tilstrekkelig informert, og hun har hovedansvaret for byrådets politikk. Da er det naturlig å rette dette mot henne, sier han.

Men også Schjelderup innser at forslaget ikke vil får flertall i bystyret, all den tid byrådspartiene har flertall i bystyret. Like skuffende er det nok at meningsmålingene så langt ikke tyder på at velgerne bryr seg så veldig:

— Vi skuler ikke til meningsmålinger når vi går til et såpass alvorlig skritt. Men det er tre år til neste valg, og da kan velgerne tenke seg om i den tiden, sier Schjelderup.

- Underlig mistillit

— Jeg tar alltid mistillitsforslag alvorlig, også dette. Men grunnlaget den er fremmet på er underlig. Det virker ikke som om opposisjonen har fått med seg at det ble vedtatt en ny skolebruksplan i 2010, sier byrådsleder Monica Mæland i en kommentar.

Skolebruksplanen fra 2006 strakk seg til 2016, men ble erstattet av en ny skolebruksplan i 2010.

— Som leder for et byråd er det min plikt å sørge for at vi følger opp de vedtak bystyret fatter, og da er det den sist vedtatte skolebruksplanen vi må forholde oss til, sier Mæland.

Hun avviser at byrådet ikke har informert bystyret.

— Vi har bare det siste året levert 11 politiske saker og besvart mer enn 20 skriftlige og muntlige spørsmål om dette temaet. For byrådet har det vært svært viktig at bystyret har fått all den informasjon vi har fått.

Si din mening om skoleforfallet i feltet under.

PRESSET: Byrådsleder Monica Mæland har ikke opposisjonens tillit. ARKIVFOTO: Kristian Jacobsen