— Noen ganger har vi opplevd at brukerne gråter fordi det kommer nye fjes hele tiden. Når de lurer på noe, vet de ikke hvem de skal spørre fordi dert hele tiden er nye personer, sier Ingrid Oen, tillitsvalgt for sykepleierne i hjemmesykepleien i Fana.

— Vi hjelper folk med intime ting. Å få enda en ny person under dynen sin er belastende, og det får vi tilbakemelding fra brukerne om, tilføyer sykepleier Sturle Larsen.

Halvparten vikarer

BT skriver i dag om de to sykepleierne som mener vikarbruken i hjemmesykepleien er for høy. De er lei av at det stadig dukker opp nye, ukjente fjes.

En stikkprøve Larsen gjorde for et par uker siden, viste at 75 av de 143 vaktene i løpet av uken var bemannet av vikarer.

— Hvordan skal vi kunne gi stabil, forutsigbar hjelp av få, faste personer når over halvparten av bemanningen er tatt inn som ekstrahjelp på kort varsel, spør han.

Helt ukjente

På en av Larsens siste vakter var 4 av 12 personer vikarer han aldri hadde sett tidligere.

— Det er en gjenganger. Vi forholder oss til 7–8 eksterne vikarbyråer som sender nye personer hver gang, sier han.

Ofte er vikarene ufaglærte, sier han. Dette gjelder også mange av kommunens ansatte vikarer, men det er omfanget av de eksternt innleide vaktene som Larsen er kritisk til. Disse er ofte innom bare én dag, forteller han.

— De faste vikarene får opplæring og vi kjenner dem. Det problematiske er når det dukker opp helt ukjente mennesker på vakt. De kan få oppdrag de ikke har forutsetninger for å gjøre, sier han.

- For høy vikarbruk

Soneleder i hjemmesykepleien i Fana, forstår frustrasjonen til de ansatte.

— Jeg mener vikarbruken er for høy, og har informert de ansatte om at vi nå øker grunnbemanningen, sier hun.

Egeland forteller at det skal ansettes sykepleiere i faste stillinger samt i lengre vikariater.

— I løpet av våren har oppdragsmengden økt mye i to av gruppene i Fana. Derfor ansetter vi nå flere, sier hun.

Vikarer fyller toppene

Forvaltningen i kommunen tildeler budsjettet for hjemmesykepleien ut ifra pasientenes behov.

— Denne måten å finansiere tjenesten på medfører variasjon i inntektene til hjemmesykepleien. Utfordringen er at de totale vedtakstimene i sonene varierer, mens antall fast ansatte ikke kan reguleres i samme grad, sier etatssjef for hjemmesykepleien i Bergen, Eva Taule.

Derfor råder hun sonelederne til å tilpasse grunnbemanningen til gjennomsnittlig oppdragsnivå og bruke vikarer når oppdragsmengden er over snittet.

— På den måten ivaretar vi best mulig pasientenes behov samtidig som vi holder forbigående overtallighet blant ansatte nede, sier Taule.

Hun mener det er en feil slutning å si at vikarbruken er hovedårsaken til at brukerne må forholde seg til et stort antall ulike personer fra hjemmesykepleien.

— Hovedgrunnen er at vi ikke har fått primærkontaktsystemet tilstrekkelig på plass og fordelingsansvaret ikke har lagt kun hos ledelsen, sier hun.

Sistnevnte har kommunen nå endret. Primærkontaktsystemet, som innebærer at hver bruker har en kontaktperson, arbeider de med å forbedre.

— Vi jobber aktivt for å finne løsningen på hvor mange hjelpere pasientene faktisk må forholde seg til, sier hun.

Klager til Byombudet

Byombudet i Bergen har dette året opplevd en oppsving av henvendelser fra pårørende på grunn av mange ulike ansatte som kommer hjem til brukerne.

— I år har vi fått en del henvendelser om dette. De forteller at brukerne er bekymret og føler utrygghet fordi de aldri vet hvem som står på døren og skal inn for å pleie dem, sier juridisk rådgiver i Byombudet, Benedicte Gram Knutsen.

De pårørende forteller at brukerne opplever at det er en belastning stadig å måtte fortelle hva som skal gjøres fordi det kommer nye personer.

— De melder at dette oppleves tungt for dem, sier hun.

Gram Knutsen tror problemet er underrapportert.

— Dette er ikke gruppen som skriker høyest. Jeg tror de har høy terskel for å klage og at de er takknemlige for i det hele tatt å få hjelp. Jeg tror det også er et generelt problem at de ikke vet hvor de skal henvende seg. Ombudsordningen er nok ikke så kjent, sier hun.

- Stadig nye fjes

Pasient- og brukerombud i Hordaland, Rune J. Skjælaaen, opplever også at brukerne klager på grunn av antallet personer som besøker dem.

— Det går igjen at de sier det er mange nye fjes som dukker opp. De må forklare på nytt hva de skal ha hjelp til og hvordan tingene skal gjøres. Vi ser også i en rekke saker at slett behandling ofte skyldes at helsepersonellet er ufaglært eller at de ikke kjenner brukeren, sier han.

Hva synes du om vikarbruken i hjemmesykepleien?