Hun har nå bedt administrasjonen utarbeide en rapport om problemene. I den skal mannskapsmangelen tallfestes.

— Jeg har bedt om å få en vurdering av årsakene. En forklaring kan være at åpen omsorg i noen bydeler baserte seg på hjemmehjelperne, som nå er delvis skilt ut i et eget foretak. En annen forklaring kan være at det er blitt flere oppdrag.

Rapporten vil trolig ende opp med å tallfeste et behov for nye stillinger.

— Anslagsvis hvor mange stillinger mangler?

— Det vil rapporten gi svar på. Den kommer også til politisk behandling, sier Trude Drevland.

Byråden mener det var riktig å skille ut hjemmehjelpere i et eget «vaskebyrå», selv om det noen steder kan ha skapt problemer for de øvrige hjemmetjenestene.

— Tidligere gikk det ut over husvasken. I Bergenhus var det hundrevis av hjemmehjelpsoppdrag som aldri ble utført. Jeg mener det er bedre å synliggjøre hva som er utfordringen enn å neglisjere oppdrag som folk har rett på, sier Trude Drevland.

I de bydelene der åpen omsorg har problemer, stiger også sykefraværet. Hvilke bydeler dette gjelder vil ikke Drevland oppgi.