Han kjører E16, ikke akkurat den strakaste veien.

Øystein-Andre Langhelle (32) liker det ikke så godt.

— Jeg kjenner at jeg blir oppgitt. De sikrer 60 meter, men så er det 3 mil med elendighet like etter, sier Langhelle.

Det er Statens vegvesen helt enig i. I et utkast til hvordan fremtidens E16 kan bli, konkluderer de slik:

Veien holder ikke mål med tanke på kurvatur, veibredde og utforming.

D

et er i dag «et hav mellom standardkravene og det virkelige livet».

Mange av tunnelene er gamle og forfallet stort.

I snitt kan det ventes 1,3 drepte og 3,5 hardt skadede personer hvert år.

- MÅ REKKE TOGET: - I andre land har de jordskjelv, her har vi ras. Det er en virkelighet som blir mer og mer konkret. Vi har store utfordringer foran oss, sier jazzmusiker Per Jørgensen. Her løpende på vei til toget mot Bergen på Dale stasjon. Fra Dale er det den desidert raskeste måten å komme seg til Vestlandets hovedstad på om dagen.
RUNE MEYER BERENTSEN

— Noe drastisk trengsDen ferdige rapporten skal overleveres Samferdselsdepartementet i oktober. Regionveisjef Helge Eidsnes ønsker ikke å kommentere det nåværende innholdet, siden det endelige dokumentet ikke foreligger.

VED RASSTEDET: Geolog Trine Helle Simmenes har fått mye oppmerksomhet etter at hun tok bladet fra munnen om rasfaren i Vaksdal forrige uke. Her snakker hun med byggleder for Statens vegvesen ved Stanghelle, Einar Selland. - Jeg håper veien kan åpne igjen mandag, sier han. Fra fredag begynner de å kjøre masser vekk fra veien om natten, før de skal sette opp et stort nett over nordsiden av tunnelmunningen.
RUNE MEYER BERENTSEN

— Det er uansett ingen hemmelighet at det må gjøres noe drastisk med dagens standard. Argumentene står i kø for å gjøre noe. Det er derfor vi har satt i gang dette arbeidet, sier han.

— Trafikksikkerheten og alle rasene gjør at vi sannsynligvis må legge veien i helt nye traseer, forsetter Eidsnes, og peker på utfordringene med en vei som går mellom fjorden og steile fjellvegger.

14 km = 45 mil

Langhelle, som kjører kraftfôr for Felleskjøpet, er glad for at noe skjer.

— Veien er en katastrofe, sier han.

For en uke siden kjørte han 45 mil over Hardanger for å komme fra Vaksdal til Dale og tilbake, med alle leveringer.

Distansen er 14 kilometer én vei når E16 er åpen.

— Det blir dyr transport. Jeg regner med å være hjemme i natt en gang, sier han.

- Taper 100.000 hver dag

Inntil tidligst mandag, er det tog som gjelder om man vil komme seg forbi Stanghelle. E16 har vært stengt her siden forrige onsdag, på grunn av ras.

På Dale Trafikkstasjon merkes det godt. 80 prosent av omsetningen har forsvunnet i takt med trafikken på E16 forbi kommunesenteret i Vaksdal.

— Vi taper 100.000 kroner hver dag. Jeg vet ikke hvor lenge det kan fortsette sånn, sier eier Stian Jordalen.

I dag sender han et brev til Samferdselsministeren hvor han på vegne av Vaksdal næringsråd og med støtte fra 130 bedrifter i regionen krever ekstraordinære midler til rassikring av E16.

Nye traseer

Prosjektleder for rapporten om fremtidens E16, Kjell Kvåle, sier at det ikke er noen tvil om at Arna-Voss henger langt etter i standard i forhold til sammenliknbare veier andre steder i landet.

— Trafikktettheten mellom Arna og Trengereid tilsier blant annet at det skal være fire felts vei ut fra normene for dette, sier han.

Trafikken er også ventet å øke kraftig, ifølge rapporten.

Normen sier videre at veien mot Voss skulle ha vært bygget med 12,5 meter veibredde og midtrekkverk. På det smaleste er veibredden bare syv meter.

TOM STASJON: Glissent oppmøte ved pumpene gjør at Dale Trafikkstasjon taper 100.000 kroner i omsetning hver dag, ifølge eier Stian Jordalen.
RUNE MEYER BERENTSEN
PENSJONERTE PROBLEMLØSERE: På tippekommisjonær og klesbutikk Petersen&Ypsøy i Dale løses verdensproblemer. Fra innerst ved vinduet til venstre og mot solen: Erling Lid, Sigmund Rolland, Else-Berit Holme Fenne, Leif Oddvar Øie og Sigmund Lid. - Det er rasene og E16 som er de store samtaleemnene her om dagen, sier Rolland.
RUNE MEYER BERENTSEN

Dette gjelder for 14 av de til sammen 77 kilometerne på strekningen.

Rapporten peker på at mange av tunnelene er gamle, og at forfallet på disse er stort. Prosjektgruppen slår fast at det er kritisk viktig å utbedre disse. Mange av dem har en standard som er langt under dagens krav til utforming og sikkerhet.

Stengt i 44 døgn

I 2009 var E16 gjennom Hordaland stengt i til sammen 38 døgn. Året etter var tallet 44 døgn, mye på grunn av tunnelvedlikehold.

— Det er ikke holdbart, særlig når omkjøringsmulighetene er så dårlige. Det ser vi i disse dager når trafikken i Hardanger tidvis bryter sammen. Omkjøringsveiene må bli bedre, sier prosjektleder Kjell Kvåle.

Vegvesenet kom etter en rekke dødsulykker i 2011 med noen tiltak for E16: Å sette ned farten, fotobokser, kalking av tunnelvegger og 25 kilometer med rumlefelt.

Nå har raset stengt veien i over en uke. Rapportutkastet fra prosjektgruppen peker på at klimaendringer vil føre til at disse problemene øker de kommende årene.

- Altfor mange møteulykker

Den foreløpige rapporten peker videre på at det i årene som kommer, er ventet en kraftig trafikkvekst på den risikofylte strekningen mellom Arna og Voss.

- Hva haster mest?

— Utvilsomt trafikksikkerhetstiltak. Det viktigste er å få ned antall møteulykker. Det har vært altfor mange slike med dødelig utgang. I tillegg er rassikring viktig, sier prosjektleder Kjell Kvåle.

— Målet er å nå frem i bevilgningskøen i neste NTP, fra 2018, sier regionveisjef Helge Eidsnes.

Samferdselsdepartementet henviste i går til Statens vegvesen.

bergen-voss trafikkulykker kart.pdf
BTGRAFIKK
STENGT: Her stopper hovedfartsåren mellom Bergen og Oslo. På Stanghelle holder fire mann på med å sikre fjellveggen med bolter og fjerne løsmasser. Når de får jobbet seg lenger ned mot veien, skal denne liften tas i bruk.
RUNE MEYER BERENTSEN
SOS: Hvis man får problemer i Dalevågtunnelen, skal man i teorien kunne varsle fra denne boksen, som står på nordsiden. Den bærer imidlertid preg av å ha fått litt juling av steinras selv.
RUNE MEYER BERENTSEN
INGEN PØLSEFEST: Til vanlig er pølsedisken på Dale Trafikkstasjon smekkfull. Torsdag var dette alt de ansatte regnet med å selge i løpet av dagen.
RUNE MEYER BERENTSEN