• Veisaltet koster bileierne mye, men i byen er saltet på mange måter et nødvendig onde, sier bilteknisk konsulent Terje Pedersen i NAF til BT.

— På trafikkerte veier i en by må vi bare erkjenne at veisalt er en nødvendighet, men det står ikke til å nekte at bileierne betaler store summer for at veiene skal være svarte. For biler ruster i saltlaken: Spesielt utsatt er bremseskiver og andre bremsedeler, forstillings- og bakstillingsdeler, samt kanaler og andre hulrom, sier han.

Nyere biler ruster også

NAF (Norges Automobil-Forbund) var i fjor Norges representant i en stor, nordisk rustundersøkelse av relativt nye biler av årsmodell 1994-1997. Hovedkonklusjonen var at nyere biler fortsatt ruster, selv om de generelt ruster mindre enn før. Likevel er det store forskjeller fra bilmerke til bilmerke: Fra de beste omtrent uten rust, til enkelte med gravrust - bare fire år gamle.

Transportøkonomisk Institutt beregnet i 1997 hvor mye rusten koster: I løpet av et år 4000 kroner, og av dette står saltskader for 1000 kroner.

Vask viktig

Det er bare én måte å hindre saltskader og rust på: Godt vintervedlikehold av bilen.

— Det er nødvendig å vaske bilen ofte, gjerne minst en gang i uken, og gjerne i en maskin med underspyling. Saltet må spyles bort, og du kan også bruke vannslangen eller en høytrykksspyler hjemme. Etter at bilen er vasket, er det viktig å prøve bremsene for å ta bort eventuelt vann i systemet. Det er også viktig å være klar over at det er umulig å unngå all korrosjon, sier Terje Pedersen.

Vinteren har også en miljømessig side som ikke skal undervurderes. På våte veier blir asfaltslitasjen større, og gir i sin tur mer svevestøv. Det brukes også store mengder vinduspylerveske for å holde frontrutene rene. Den blir også etterlatt langs veiene.

Likevel vil jeg si at salt er bra for sikkerheten. Men du må selv passe på vask og bremsesjekk. Jeg vil også nevne fotgjengerne: De må ofte baske seg frem i en dyp «melblanding» av salt og snø. Med fare for å skli ut i veibanen, sier Terje Pedersen.