— Det ropes så mye ulv i Norge, mener Clemet om kritikken.

I går gjestet utdannings- og forskningsministeren Bergen i forbindelse med høringen av Kvalitetsutvalgets innstilling. Kvalitetsutvalgets rapport skal danne utgangspunktet for en omfattende reform i grunnskolen og den videregående skole, på samme måte som Kvalitetsreformen har gjort det på universitets- og høyskolenivå.

BT har de siste dagene satt søkelyset på Kvalitetsreformen. Blant annet har vi fortalt at loddtrekning vil bli et mye brukt virkemiddel for å skille studenter fra hverandre. Grunnen er at de nye bokstavkarakterene differensierer mindre enn de gamle tallkarakterene. Et annet problem er at studenter som begynte på hovedfagsstudiet etter 1. august, må gå seks år for å få en femårig mastergrad. Samtidig får de ikke ettergitt 50.000 kroner av studielånet, slik praksisen har vært.

- Kvalitetssvikt

— 170.000 studenter i Norge skal få et bedre tilbud. Man greier aldri å justere uten at noen rammes, mener Clemet.

Kvalitetsreformen kalles den største reformen i universitetets historie.

Kvalitetsutvalget under ledelse av sunnfjordingen Astrid Søgnen, skoledirektør i Oslo, jobber med reformeringen av resten av utdannings-Norge.

— Vi så klare tegn til kvalitetssvikt i høyere utdanning. Det var studenter som aldri ble ferdig, de valgte feil og de strøk. Skal vi tiltrekke oss studenter og forskere, må vi ha høy kvalitet. Og som nasjon må vi ha den kunnskapsbasen som universitetene representerer, mener Kristin Clemet.

— Vi bruker 17 milliarder årlig på utdanning i Norge, i tillegg bruker vi omtrent den samme summen på studiefinansiering. Vi må utnytte de pengene effektivt, sier den handelshøyskoleutdannede siviløkonomen.

- Elevene kan ikke nok

Ryssdal-utvalget er det siste innspillet i Clemets store reformprosjekt. Ryssdal-utvalgets rapport, som blant annet ser på eierskap i utdanningssystemet, er beskyldt for å være for markedsorientert.

— Det er ikke en markedsliberalistisk statsråd som har bestemt alt dette, sier Clemet om effektiviseringen i skolen.

I går fikk representanter fra grunnskoler- og videregående skoler i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane innføring i Kvalitetsutvalgets innstilling. Høringen på Hotell Norge var den siste av fem høringer i prosessen.

— Dette er et ledd i bedringen av studentkvaliteten. Noe av problemet har vært at studentene ikke har kunnet nok når de er kommet til høyere utdanning. Det er en av mange grunner til å sørge for høyere kvalitet, mener Clemet.

Strides om fire punkter

Kvalitetsutvalgets innstilling har 117 punkter. Clemet forteller at det særlig er fire punkter som har skapt debatt under høringene.

  • Utvalget foreslår å fjerne all spesialundervisning til fordel for tilpasset undervisning.
  • Antall studieprogram i videregående skole foreslås redusert.
  • Det foreslås endringer i praksisen for hvordan man får studiekompetanse.
  • Rådgivningstjenesten foreslås lagt til fylket.
MER REFORMERING: Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet (t.v.) og utvalgsleder Astrid Søgnen holdt i går høring om en ny del av det store reformprosjektet innen utdanning i Norge.<p/>FOTO: KNUT STRAND