Nidar har trukket Minde Sjokolade for retten med krav om at deres produkt med navnet Crisp må trekkes tilbake, pluss at emballasjen for denne sjokoladen må endres.

Nidar mener at Minde Sjokolades markedsføring er illojal, og at sjokoladefabrikken i Trondheim sitter på en merkevarebeskyttelse av Crispo.

— Nidar prøver bare å hindre fri konkurranse, hevdet Minde Sjokolades prosessfullmektig, advokat Kristine Madsen i sitt innledningsforedrag.

Hun viste videre til at Minde Sjokolade e et innarbeidet merke, og at Crisp bare er ett av mange undernavn fabrikken benytter på sine poseprodukter.

Nidar er ikke tvil om at Minde bevisst har plagiert deres produkt.

— Da vi første gang så Mindes Crisp, oppfattet vi det som et systematisk forsøk på å legge seg tettest mulig opp til vår Crispo, forklare Nidars marketingdirektør, Sturle Brustad i retten.

Dette avviste Minde Sjokolade.

— Det er ingen etterligning, og ingen forvekslingsfare, fremholdt Minde Sjokolades advokat, Kristine Madsen.

Hun viste til at ordet «crisp» er hentet fra det engelske vokabularet, og må stå til fri benyttelse. Madsen gjorde også et poeng at den oransje fargen på Minde-posen ikke var en kopi av Crispo-papiret.

— Det falt helt naturlig å velge denne fargen på emballasjen ut fra sjokoladens egenart, sa hun.

STRIDENS KJÆRNE: Crisp og Crispo.