Dette sier fungerende bydelsdirektør i Åsane, Tor Corneliussen, til Bergens Tidende. Han er uenig i den beskrivelsen Steinar Harkestad, Anders Bilsbak og Steinar Ellefsen gir av både driften og stengningen av ungdomsklubben Next på Toppe. Nå vil bydelsdirektøren invitere dem til et møte i neste uke for å klare opp i saken og drøfte videre drift.

— Har kommunen tatt med seg private eiendeler da klubblokalene ble ryddet og stengt, skal vi selvsagt gi disse tilbake. Men etter vår oppfatning har vi tatt hånd om utstyr som er anskaffet for driftsmidler og som er klubbens eiendom. Det er vårt ansvar å ta vare på dette inntil Next kan gjenåpnes, legger han til.

— Next har vært et samarbeidsprosjekt med Åsane bydel og dermed kommunen som en aktiv medspiller. Ungdomsklubben ble etablert for storbymidler. Men når disse midlene nå er borte, har verken administrasjonen eller politikerne funnet penger til å betale leien for lokalene på 250.000 kroner i året. Men det har ikke vært meningen å legge ned driften for godt.

— Når kan Next være i gang igjen?

— Jeg kan ikke love at det vil skje på denne siden av nyttår. Men Åsane bydel vil medvirke til at Next kommer i gang igjen, men da i et lokale vi ikke må betale flere hundre tusen kroner i året for å leie. Derfor satser vi på å få gjenåpnet klubben i en skole.

Corneliussen avviser at lederne i klubben ikke er blitt informert om dette. Han sier også at det var nødvendig å rydde lokalene raskt for at snekkere kan rykke inn og sette lokalene i stand etter avtalen med huseieren.