— Dette er jo ingen forbedring, sier bilist Øyvind Nornes i 16-tiden torsdag ettermiddag.

  • HER KAN DU «PRØVEKJØRE» DEN NYE TUNNELEN! Han hadde da akkurat kjørt gjennom den nye Eikåstunnelen, på vei nordover mot Flatøy. Nornes reagerer på at køen sto innover mot Vågsbotn, og at den ifølge ham gikk helt ut mot Steinestø-området.

— Jeg kjører denne strekningen hver dag. Dette er jo nesten verre enn tidligere, sier Nornes.

- Ventet og forbigående

Ved Vegtrafikksentralen vest bekrefter trafikkoperatør Stig Arild Øystese at det er litt kø.

HAR DU BILDER? SEND TIL 2211 (MMS) eller 2211@bt.no

Men han beroliger Nornes og andre bilister med at dette er ventet og forbigående.

VIADUKTEN: Slik så det ut på viadukten før Eikåstunnelen torsdag ettermiddag.
2211-TIPSER

— De driver blant annet med å finjustere lysintervallene der man kommer ut av tunnelen. Vi håper de klarer å justere det slik at dette blir en forbedring, sier Øystese. - Men tipseren her snakker om kø innover mot Vågsbotn?

— Ja, det er jo litt løye. Det kan jo ha med tunnelen å gjøre. Tidligere kjørte de jo bare om Vikaleitet, uten å bli berørt av noen lysregulering, sier Øystese.

Politiet: - Ingen meldinger

Litt før klokken 17 torsdag hadde operasjonsleder Morten Kronen i politiet ikke fått noen meldinger om problemer knyttet til trafikken nord i Bergen.

Klokken 17.15 sier Øystese i Vegtrafikksentralen at det ikke er noen kø inn mot rampen i Vågsbotn.

— Og det er begynt å minke med biler på nordsiden av tunnelen og videre nordover. Men vi ser ikke trafikken som kommer nordfra og som skal mot Bergen.

MOT BERGEN: Kø på 39 innover mot vågsbotn og Eikåstunnelen torsdag ved 18.30-tiden.
ØRJAN TORHEIM

Prosjektleder Steinar Eide i Statens vegvesen sa før åpningentil BT at det «nok kan bli kø» i lyskryssene på Haukås.— Det er ofte slik at når vi byggere nye veisystem inn i etgammelt, så klarer ikke det å sluke unna all trafikken, sa Eide, blant annetmed henvisning til de to lyskryssene som befinner seg på E39 på Hylkje ogBreistein.

Første spadetak for prosjektet ble satt i jorden i mars 2012.Den gang var det ventet at de to tunnelløpene vil ha en årlig døgntrafikk på19.000 biler. Tallet vokser derimot hele tiden og nye prognoser anslår at detvil passere 21.300 biler i døgnet.