• Det er nesten umulig å få skikkelig dokumentasjon på tortur, sier psykolog ved Nordåstunet, Zoja Grannes.

SIGBJØRN LINGAGrannes har hatt mye kontakt med Uthayachandran Rangasamy, og har stor erfaring med asylsøkere fra sin tid som psykolog ved Psykososialt team for flyktninger på Vestlandet. Grannes mener det er svært vanskelig for asylsøkere å bevise at de har vært utsatt for tortur.— Å sitte i Utlendingsdirektoratet (UDI) og tro at det er mulig å få skikkelig dokumentasjon på tortur fra det landet overgrepene har skjedd i, går ikke an. Man kan ikke forvente at overgriperne skal skrive under på et dokument der de vedgår tortur. Da må offeret gå til lege, men mange av dem tør ikke skrive at vedkommende har vært utsatt for tortur, sier Grannes. Zoja mener UDI må ha større tro på sine egne spesialister på området. Tilfeldig behandling - De har så langt ikke lagt spesielt stor vekt på spesialistenes konklusjoner. Mange av deres erklæringer blir lagt til side. Generelt ser man veldig mye tilfeldig behandling, hevder Grannes.Hun kjenner til at det kan være et like stort problem dersom asylsøkerne har skikkelig dokumentasjon på overgrep.- Jeg har opplevd at en asylsøker ble mistenkeliggjort fordi han hadde for god dokumentasjon på tortur. Han er sendt ut av landet for lengst, forteller Grannes. - Bør få bli Hun mener det er liten tvil om at Rangasamy bør få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.- Han har vært undersøkt av leger ved Haukeland sykehus og psykologer ved Sandviken sykehus. Rapportene konkluderer med at han trolig er et torturoffer.- Det må også sannsynliggjøres at han kan få tilsvarende behandling i sitt hjemland som her. Det kan man ikke forvente i et land som har erklært ham uønsket og mishandlet ham, sier psykolog Zoja Grannes.