— Vi har registrert det, ja, og vil kjempe for å få slutt på det som allerede er gjort, sier Einar Mørk, Stiftelsen Bryggens sjefarkitekt.

— Ethvert tiltak på Bryggen skal godkjennes av antikvariske myndigheter, det vil si fylkeskonservator og byantikvaren. Og i hvert fall fylkeskonservator har ikke fått til uttalelse det som hittil er gjort.

— Gårdeierne og velforeningene synes det burde være mulig å få i hvert fall en delvis prøveordning i sommer for å se hvordan forskjellige aktiviteter fungerer?

— Fortauet er også innenfor gjeldende reguleringsplan. Dette var historisk en åpen fotgjengersone. Å sette opp noe i dette området, vil ødelegge opplevelsen av Bryggen. Arealet tilhører verdenskulturminnet og byen. Og vi er redd for at det man kaller midlertidig, kan få lang varighet og i verste fall bli permanent, sier Mørk.

Da kan det bli det en av byens arkitekter, Jostein Molden, kaller «permasorium» ý permanent provisorium - som det er noen eksempler på i denne byen.

— Vi kan godt tenke oss visse aktiviteter som markedsdager og håndverksdager, men de må ha tilknytning til Bryggen. Skal dette bli et Torget nr. 2 med servering, vil det være meget uheldig og uverdig for kulturminnet Bryggen, mener Mørk.

Han ønsker ikke at området privatiseres, men han ser faren i og med at kommunen har lagt opp til at de næringsdrivende må finansiere opparbeidelsen av arealet.

— Vi håper spørsmålet om bruk eller ikke bruk av området kan bli oppklart ganske snart. Vi skal utrede våre premisser for bruk umiddelbart etter sommerferien, sier Einar Mørk.

UTEN GODKJENNELSE: Et par av serveringsstedene på Bryggen har satt ut stoler og bord med beskyttende markiser over. Men dette er ikke godkjent av antikvariske myndigheter. (FOTO: EIRIK BREKKE
FOTO: EIRIK BREKKE