SIGBJØRN LINGA

Både på et seminar i Folkets Hus og i hovedtalen på Torgallmenningen snakker Ebon Kram fra den svenske krisesenterbevegelsen (ROKS) om hvordan tvungen delt omsorg har fungert for kvinner og barn i Sverige.

«Stopp hetsen mot mor» Kvinnene i 8. mars-initiativet er ikke i tvil om sitt syn, som demonstreres under parolen «Stopp hetsen mot mor — nei til tvungen delt omsorg».

— Det kan høres bra ut med teknisk likestilling, men i praksis blir kvinners rett til skilsmisse sterkt redusert. Mulige konsekvenser er flytteforbud og at kvinner mister retten til å ta utdanning hvor de vil. Mest grotesk er det at barna kan bli hentet av politiet og blir nødt til å tilbringe tid med menn de ikke kjenner, sier kvinnerettighetsforkjemper Ellen Hagen til BT.

I Oddny Miljeteigs appell på Torgallmenningen tas kjønnsbasert forfølgelse opp.- Målet er at denne type forfølgelse skal stoppes ved Norges grenser. Det lever mange kvinner i skjul i Bergen i dag som har fått en overflatisk, arrogant behandling av myndighetene. Vi kjenner deres historier og vet de er sanne. Da er det utrolig at de ikke får innvilget asyl, mener kvinneaktivist Solveig Sandalsnes.

Likestillingspris Ingmar Ljones deler ut Bergen kommunes likestillingspris på Torgallmenningen, før det tradisjonelle toget gått til Amalie Skram-statuen på Nordnes for å legge ned krans.

I Folkets Hus holder Amnesty i Bergen en appell på kvelden. Da legges også en til nå ikke offentliggjort rapport om kvinners situasjon i Afghanistan frem. Dagen avsluttes med tiårsdag for kvinnegruppen Ottar på Madame Felle. Her deles også Bergens tøffeste jenteprisen ut. PS: Se vår aktivitetsguide Det skjer for mer informasjon om arrangementene.