• La oss slippe å få strandkanten i Sandviken tettbygd med nye leiligheter for de eldre og velstående, ber Eli Sebjørnsen, leder i Jæger Minde velforening.

BT skrev mandag om alle byggeplanene i Sandviken. Hundrevis av leiligheter er på tegnebrettet, tiltenkt tomter som i dag er øremerket næringsvirksomhet.

Lederen for en av velforeningene i bydelen advarer mot mer boligbygging uten først å lage en helhetlig plan for området.

— Ingen skal påstå at strandlinjen i Sandviken er særlig pen slik den står i dag. Men å bytte ut de forfalne næringsbyggene med flere Sandviken Brygge er ikke ønskelig, sier Sebjørnsen til BT.

Nye veier

Som beboer på Hegreneset er hun dessuten bekymret for hva flere boliger vil bety for de spinkle veinettet i området. Utbygging på Hegreneset krever ny veiløsning eller utvidelse av eksisterende. Det samme er tilfellet innenfor Gamle Bergen, der både Hui Invest og Rolf Olsen Group har byggeplaner, påpeker hun.

— Hvilke ønsker har velforeningen for området?

— Helst ville jeg sett deler av strandlinjen avsatt til badeplasser, kulturtilbud og gjerne kafeer. Sandviken er mer enn et boligområde, det er en del av Bergen som de fleste har et forhold til.

Vi som bor i området er også opptatt av å bevare det gode bomiljøet. Det gjør vi lettest hvis det bygges boliger for ulike aldersgrupper - ikke bare for velstående eldre, sier Sebjørnsen.

- Mer enn markedet tåler

BT listet mandag opp syv boligprosjekter fra Slaktehustomten i sør til Merinospinneriet i nord.

I tillegg har Brynjulfsen Eiendom AS søkt om å få bygge ca. 20 nye leiligheter i de tre øverste etasjene av et nytt kontorbygg i Nyhavn. Kontorbygget er godkjent, men ennå ikke oppført.

Siden godkjenningen har Tore Brynjulfsen mistet troen på næringsmarkedet.

— Helst skulle vi gjort om hele kontorbygget til leiligheter, men har valgt å satse på en delt løsning, sier han.

Brynjulfsen er imidlertid betenkt med tanke på køen av boligprosjekter som kan komme i Sandviken.

— Dette er mer enn hva markedet tåler. I hvert fall på kort sikt, sier han.

Regionsjef i Selmer Skanska Bolig, Rune Haugsdal, er ikke enig.

— Jeg er overbevist om at det er marked for mange flere nye leiligheter i Sandviken. Også med tanke på byutviklingen, er det riktig å bygge boliger i sjøsiden i Sandviken, sier han.

Selmer Skanska er nå i gang med å selge tredje byggetrinn på Sandviken Brygge, og merker mindre etterspørsel. Men dette er en tendens som går igjen over hele landet, og skyldes ikke at markedet har fått nok av nye leiligheter i Sandviken, mener Haugsdal.

UTBYGGING I SANDVIKEN: Elin Sebjørnsen, leder i Jæger Minde Velforening, advarer mot å bygge tett av nye luksusleiligheter for velstående eldre langs sjøsiden i Sandviken.<p/>FOTO: KARI PEDERSEN