Utspillet fra Arbeiderpartiets Jerad Abdelmajid om å legge muslimenes fredagsbønn til Torgallmenningen har vakt debatt, særlig etter at bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen (Demokratene) slo fast at han i tilfelle ville gjøre sitt for å skremme muslimene vekk.

Dersom forslaget til Abdelmajid blir gjennomført, vil muslimene imidlertid langt fra bli de første som driver religiøs aktivitet på Torgallmenningen.

Bymisjonen

I tillegg til alle mulige slags demonstrasjoner, konserter, salgsaktiviteter, valgkamp og festivaler, har det også vært arrangert flere religiøse samlinger på plassen.

Blant annet har Kirkens bymisjon har flere ganger lagt gudstjenester hit.

– Det som ligger innenfor den statlige kirken som vi alle er medlemmer av, at de går ut på gaten og snakker med folk, det har jeg ikke noe imot. Verken Jehovas vitner eller pinsemenigheter går vel ut og roper i det offentlige rom, sier Rasmussen.

Vekkelsesbølge

Noen som definitivt ropte i det åpne rom, og det til og med på Torgallmenningen, var den argentinske pastoren Ed Desilvoso, som i 2003 kom til Norge for å starte en vekkelsesbølge.

– Vi proklamerer Jesu herredømme over byen, ropte medlemmer fra blant andre Kristkirken ut, før pastoren kom på scenen.

Silvoso mener utendørs aktivitet må til for å trekke folket til kristendommen.

– Jeg har opplevd stor åndelighet inne i bygninger i Norge, men de kristne må ut i byen, har han sagt.

Kenneth Rasmussen synes ikke slike vekkelsesmøter har noe midt i byens sentrum å gjøre.

– Det skal ikke være rom for bønnemøter i Bergen sentrum, fordi folk bør ha et sted å ferdes uten å bli provosert. Slike møter vil provosere folk som ikke har et forhold til religion, men også folk som tilhører en annen religion, sier bystyrerepresentanten.

— Sjenanse

– Hva med gudstjenester og korsvandringer i regi av bymisjonen eller statskirken? Vil slike arrangementer også kunne provosere?

– Kristendommen har en lang tradisjon i Norge. Bymisjonen tar seg av de svake, de har vært en del av bergensbildet i mange år. Men hvis en imam ønsker å gå rundt og snakke med folk og dele ut brosjyrer, så skal ikke jeg nekte ham det. Men jeg er ikke interessert i vekkelsesmøter med 1500 mennesker som står og synger og roper. Det blir til sjenanse for folk flest.

– Kristne synger vel også under sine gudstjenester?

– Ja, de gjør jo det. En bør nok holde seg innenfor kirkens fire vegger når det gjelder alle trossamfunnn. Så får en heller invitere andre til å komme og delta, i stedet for å plassere seg midt i allmennheten, sier Rasmussen, og konkluderer til slutt med at han ikke ønsker noen form for religiøs utfoldelse i Bergen sentrum.

- Bør unngå det

– Det er mitt ståsted, men om det er partiets ståsted kan ikke jeg svare på. Min mening er at man bør helst unngå det, sier Rasmussen.

Hva mener du? Diskutér her!

Bymisjonsprest Thor Brekkeflat har i ti år drevet med gategudstjenester i Bergen.

– Det har aldri vært noe problem, det er ingen som har protestert. Min erfaring er at folk setter pris på det, sier han.

Brekkeflat ønsker imidlertid ikke å kommentere Kenneth Rasmussens standpunkt om at all religion bør holde seg innendørs.

– Jeg tror ikke jeg har lyst til å synes så mye mer om Kenneth Rasmussen. Jeg har snakket med folk i moskeen i dag, og de er forskrekket over dimensjonene dette har fått, blant annet på grunn av Rasmussen. De har aldri truet med noe som helst, og har ikke noe ønske om å være på Torgallmenningen. De er opptatt av å få et sted å være, og det er det jeg ønsker å bruke oppmerksomheten min på nå, sier Brekkeflat.

RELIGIØST: Vekkelsesmøte med den argentinske pastoren Ed Silvoso på Torgallmenningen i 2003.
RELIGIØST: Loddefjord menighet med forbønn på Torgallmenningen.
RELIGIØST: Kirkens bymisjon arrangerer gudstjeneste i sentrum i juni 1998.
IKKE RELIGIØST: Demonstrasjon mot krig i Irak i februar 2003.
IKKE RELIGIØST: Anti-regndans på Torgallmenningen i mai 1998.