Det var en av de nedslående konklusjonene til Velferdsalliansen da samtlige sosialkontor i Bergen ble satt under lupen. Mange steder er det ikke skjedd forbedringer fra i fjor.

— Det største problemet er at man må henvende seg i skranken i full offentlighet, sier nestleder i Velferdsalliansen, Trond Olsen.

Velferdsalliansen har i år som i fjor gjennomført en aksjon der ser på sosialkontorenes service og utforming, blant annet i Bergen og Oslo.

Etter resultatene å dømme så langt er de langt fra fornøyde.

Nedverdigende

Ved Oasen og Laksevåg, for eksempel, er det ikke toalett i ventelokalet. Ikke ved noen av de 11 kontorene i Bergen får man oppgitt ventetid.

— Det er spesielt. De klarer det på polet og Posten, så hvorfor ikke på et sosialkontor? Man bør få vite om man må vente i en halv eller tre timer, mener Olsen.

Noen sosialkontor har foretatt positive løft etter fjorårets rapport.

— Fana og Ytrebygda har blant annet pusset opp siden i fjor, forteller Olsen.

De tre viktigste momentene man undersøker er: 1) Går det an å legge frem en sak uten at andre klienter hører på? 2) Roper de ansatte opp navnet til klienten? 3) Hvordan er standarden i lokalet, og ligger det nok informasjon ute?

Fjorårets undersøkelse viste at man ved 9 av 11 kontorer i Bergen ikke kunne legge frem saken sin uten å bli overhørt av andre. Dette er ifølge Velferdsalliansen ikke blitt betydelig bedret.

Sosial- og helsedirektoratet sendte etter fjorårets rapport ut brev til samtlige kommuner med pålegg om å bedre forholdene. Dette ser ut til å la vente på seg.

Tresmak i baken

Velferdsalliansen er et nettverk av organisasjoner som jobber for de fattige i Norge. Med seg til å utføre undersøkelsen har de i år syv sosionomstudenter.

Etter gårsdagens visitt på sentrum sosialkontor, var konklusjonen klar:

— Her var det trist og slitt.

Ingenting på veggene, bortsett fra et maleri. Noen plastleker i en krok for dem som har barn med. Ikke kaffe, vann eller annen drikke tilgjengelig. Ingen informasjonsbrosjyrer eller annet lesestoff. Gardiner på halv åtte. Harde trestoler.

— Det der runde sladrespeilet får meg til å føle meg overvåket, peker Maren Tveit Christiansen.

— Og «Vent her»-streken er helt unyttig. Jeg hørte alt klienten i luken sa derfra, forteller Hilde Holt.

Det positive er at det henger lapp på veggen der det opplyses at man leser opp klientens ventenummer, og ikke navn.

Studentene synes det er fruktbart å se systemet fra brukernes side.

— Det har vært lærerikt, og nyttig å ha med seg dersom vi begynner å jobbe på sosialkontor selv, sier Ingeborg Myren.

Ikke ekstra midler

Kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune, Finn Strand, opplyser at hans etat etter fjorårets brukerundersøkelse tok kontakt med samtlige sosialsjefer. De ble bedt om å gjøre noe med det som var påpekt av mangler.

— Har dere fulgt dette opp i etterkant?

— Jeg har ikke detaljert kunnskap rundt dette, og han som har innsikt i det er på ferie, forklarer Finn Strand.

— Men er det satt av egne midler til utbedringer?

  • Nei, det er det ikke. Men vi forsøker å legge forholdene til rette for dem med spesielle behov, sier Strand.

Bergen kommune har også foretatt en brukerundersøkelse ved sosialkontorene som skal ligge klar om noen uker.

RUNE SÆVIG