— Noen av disse er blitt dopet ned, noen er ruset av egen alkoholbruk og for noen dreier det seg nok om en kombinasjon, sier Eivind Damsgaard, overlege ved voldtektsmottaket ved Bergen legevakt.

— De vanligste stoffene det er snakk om er GHB og Rohypnol. Særlig GHB går fort ut av kroppen. Vi finner lite dop i de prøvene vi tar, sier Damsgaard.

Herdis Magerøy, daglig leder i Dixi Ressurssenter for voldtatte i Oslo, har inntrykk av at det blir stadig vanligere at overgripere doper ned sine ofre. I 2005 fortalte 15 prosent av alle kvinnene som kontaktet Dixi at de var utsatt for dopovergrep.

— Dessverre virker det som om problemet er økende, og ikke bare på puber. De siste tilfellene vi har vært borti, skjedde på danskebåten, sier Magerøy.

Hun oppfordrer kvinner som våkner opp på ukjente sted, uten å vite hva som har skjedd, til å oppsøke voldtektsmottak så snart som overhodet mulig.

— Kvinner som er dopet ned og utsatt for overgrep, går gjennom en særdeles smertefull prosess. De vet at noe er skjedd med dem, men aner ikke hva. Mange føler sterk skyld, fordi de har drukket. Men dette kan også ramme unge kvinner som drikker lite eller ingenting alkohol, sier Herdis Magerøy.