Hun har tidligere rost Navarsete for å ha gjort mange kloke ting som leder; være åpen, engasjert, og ha evnen til å være ydmyk og si unnskyld når hun går over streken.

Mykland, som har doktorgrad fra NHH i konflikt og mekling, mener nå at Senterparti-lederen også håndterte helgens drama i det konfliktfylte partiet på en god måte.

— Navarsete velger å gå, etter å ha kjempet i motbakke i lang tid. Ut fra konfliktteori er det hun gjør fornuftig. Motstanden er blitt for stor, og konfliktene for vanskelig å løse. For å få gode løsninger på konflikter er det avgjørende at de involverte partene ønsker en løsning - og at de er motiverte for dette. I denne saken synes det verken å være ønske eller motivasjon fra partiet til å komme til andre løsninger, sier Mykland.

En klassisk konflikt

Hun har fulgt saken i mediene, og mener Navarsete-saken er et klassisk eksempel på hvordan konflikter utvikler seg og endrer fokus fra sak til person.

— Det er en vanlig dynamikk. Når konflikter blir opphetet så fokuserer man stadig mer på person, og sakene kommer i bakgrunnen. Etter hvert blir det vanskelig å avdekke hva det opprinnelige problemet var. I denne saken har vi opplevd et stadig større fokus på Navarsete som person. Hva de underliggende konfliktene egentlig handler om, blir uklart.

Mykland peker på at det er nettopp når konflikten ender opp som et spørsmål om person at det er nesten umulig å finne konstruktive løsninger.

— Dreier konflikten seg om sak, har man mange muligheter til løsninger å spille på. Handler konflikten om person, blir utfallsrommet begrenset - man må jo gjøre noe med personen. Det er dette Navarsete har tatt på alvor.

Råd til Senterpartiet

- Ser konflikten i Sp ut som en spesielt uforsonlig konflikt?

— Nei, det synes jeg ikke. Den illustrerer heller hvordan det ofte blir når konflikter trappes opp. Det er helt typisk at man da skifter over til et enten/eller-fokus.

- Hvilke råd har du til Sp-organisasjonen for å unngå flere brutale lederavganger?

— Det er viktig at organisasjonen får tak i hva som egentlig er problemet. Hva er det partiet egentlig vil? Og hva er det som skal til for å få samlet partiet igjen? Det er det bare partiet som kan svare på, og nettopp derfor er det nok nyttig med et ekstraordinært landsmøte slik at dette kan klargjøres. I enhver konflikt er det viktig å få fokuset over på sak, slik at man kan åpne for de gode og kreative løsningene. Vedvarende personkonflikter bidrar kun til splittelse.