Byens skjenkesteder tjener mindre. En naturlig utvikling, mener politikere i Bergen.

— Vi har lagt opp til at det kun er markedet som skal regulere antall utesteder. Ved en overetablering er det naturlig at noen går dukken, sier Senterpartiets bystyrerepresentant Kjersti Toppe.

Hun får støtte av bystyrekollega Oddny Miljeteig.

— Dette måtte bransjen regne med, mener SV-politikeren.

- Skyldes ikke skjenketiden

Slik bt.no skrev tidligere i dag , er overskuddet på byens skjenkesteder nesten halvert et drøyt år etter at skjenketiden i Bergen ble kuttet med en halvtime. Forklaringene som går igjen blant utelivsaktørene er kutt i skjenketiden, at folk drikker mer hjemme og at champagnefaktoren er mindre.

— Jeg har vanskelig for å se at den ene halvtimen skal bety så mye, sier Miljeteig.

Hun tror finanskrisen har skylden, ved at folk prioriterer banklån og livsnødvendigheter.

— Før finanskrisen var det en oppgangstid som utelivsbransjen har nytt godt av. Veksten så ut til å gå inn i himmelen, og de siste 15-20 årene har det vært en kolossal etablering av utesteder. Det er naturlig at det i dårlige tider er plass til færre skjenkesteder, sier Miljeteig.

Også Kjersti Toppe ser utviklingen i et lengre perspektiv.

— Det er ikke mange år siden utestedene stort sett stengte klokken 01.00. Det gikk litt opp og ned da også. Resultatene kan skyldes naturlige variasjoner, men for min del er økonomien irrelevant. Dette handler om å forebygge vold og langsiktige helseskader som følge av alkohol, sier Toppe.

Vil ha tidligere skjenkestopp

Toppe og Miljeteig får støtte av Filip Rygg fra byrådspartiet KrF.

— Vi endrer ikke skjenkereglene for å sikre større utbytte for dem som driver utesteder. Jeg setter også store spørsmålstegn ved at en halvtimes skjenketid skal være det som avgjør lønnsomheten, sier Rygg.

Han er glad for at bystyret har vært «mer ansvarlig enn tidligere» og kuttet skjenketiden. Han støtter også regjeringens forslag om å innskrenke skjenketiden ytterligere, med full stopp klokken 02.00.

— Vi vet at tilgjengelighet er en hovedfaktor i forhold til høyt konsum av alkohol. Hadde det vært opp til bransjen, hadde vi ikke hatt skjenketider i det hele tatt, sier Rygg.

Er det riktig å kutte skjenketiden ytterligere? Diskuter saken her.