• Løsningen med å åpne kollektivfeltene for privatbiler mellom klokken 21.00 og 06.00 er det samme som ingenting. Det er jo ikke da det er trafikk i sentrum.

Trude Drevland blir forbannet når hun hører at Vegvesenet neste uke vil åpne kollektivfeltet i Lars Hilles gate og Christies gate kun på kvelds— og nattetid frem til arbeidet i Fløyfjellstunnelen er ferdig.

Som næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd slakter hun løsningen.

Tidligere i sommer uttrykte hun bekymring for næringslivsdød i sentrum som følge av de økte trafikkvanskene.

— Vi er negativ til enhver struping av trafikken til sentrum. Nå stenger man parkeringsplasser og tilgjengeligheten til sentrum overalt. Vi er opptatt av langsiktighet og forutsigbarhet i trafikkmønsteret, sier Trude Drevland til BT.

Bestemt i går

— Vi har bestemt oss for å åpne kollektivfeltet i Lars Hilles gate og Christies gate for alminnelig ferdsel så lenge arbeidet med brannsikring pågår i Fløyfjellstunnelen, sier distriktsvegsjef Olav Finne i Statens vegvesen.

Vedtaket om å åpne kollektivfeltet mellom klokken 21.00 og 06.00 ble gjort på et møte i vegvesenet i går.

— Tidspunktet for åpningen avhenger av hvor fort vi får produsert skiltene. Men vi håper det kan skje til skolestart, altså i neste uke. Vi regner med at trafikken vil øke på grunn av skolestart og avsluttet ferie, sier Finne.

Sinte bilister i kø

Det ene feltet i Lars Hilles gate mot Christies gate ble gjort om til kollektivfelt tidligere i sommer. Det har skapt harme blant bilister og næringsdrivende i sentrum. Mens Gaias rutebusser kjører gjennom det nye feltet tre ganger i timen, står privatbilistene og stamper i kø. Det tar gjerne et kvarter å bevege seg fra Bystasjonen mot sentrum, en strekning som er gjort unna på et par minutter når trafikken flyter. Til og med på kveldstid er det lange køer.

Meningen er at trafikken skal presses til tunnelene i nordgående og vestgående retning. Men sammenfallet med kvelds- og nattarbeidet i Fløyfjellstunnelen var det ingen som tenkte på.

— Vi håper å øke fremkommeligheten om kvelden. Det har særlig vært problemer før klokken 23.00, sier Finne.

Det midlertidige vedtaket om å åpne kollektivfilen fra klokken 21.00 gjør det ikke mye lettere for de næringsdrivende. Kjørende på dagtid skal fortsatt fordrives til tunnelene, og skremmes med køer.

Skal skåne Bryggen

Det nye kollektivfeltet i Lars Hilles gate/Christies gate er et resultat av et politisk vedtak som ble fattet i komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester i 2000.

Kollektivfeltet er en konsekvens av arbeidet som er gjort foran Bryggen. Intensjonen er å fjerne mye av trafikken for å skåne Bryggen.

— Så snart arbeidet med brannsikringen i Fløyfjellstunnelen er ferdig i oktober, setter vi i gang arbeidet med å forlenge kollektivfeltet gjennom Småstrandgaten og over Torget til krysset ved Kjøttbasaren. Det skal bli sammenhengende kollektivfelt fra Lars Hilles gate til Skuteviken, sier distriktsvegsjefen i Bergen, Olav Finne.

MIDLERTIDIG ÅPNING: Vegvesenet åpner kollektivfeltet i Lars Hilles gate og Christies gate for trafikk mellom 21.00 og 06.00 neste uke. - Det er det samme som ingenting, mener næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Trude Drevland.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN