Familien Eshete er klare for nok en dag i Oslo tingretts sal 250.

— I dag vil det handle om barnets beste, og det mener vi at ikke er blitt vurdert godt nok i denne saken, sier Aina Heldal Bøe, leder for støtteforeningen til Nathan og familien.

Nathan har fått fri, og skal tilbringe dagen med venner.

Først ut onsdag morgen var Nathans kontaktlærer Torill Haara. Hun snakket om hvordan Nathan er integrert i klassen på Ytre Arna skole.

— Nathan er over gjennomsnittet i klassen. Han er deltakende i timene, engasjert og positiv, sa hun.

- Han er redd for å reise

Hun sa hun oppfatter Nathan somen bergenser.

— Jeg oppfatter Nathan som helt norsk og det oppfatter han selv også. Norsk er et av hans sterkerste fag. Det er ganske spesielt med tanke på at han har fremmedspråklige foreldre, sa hun.

Hun fortalte også at Nathan har endret seg litt den siste tiden, som følge av rettssaken.

— Vi har merket at Nathan har endret seg. Han tenker og grubler mye om natten, og av og til har han behov for å snakke med meg. I den siste tiden har han vært litt ukonsentrert. Det han har gitt uttrykk for hos meg, er at han er redd for å reise til Etiopia. For ham oppleves det som veldig usikkert og utrygt, sa Haara.

Aina Vaage, overlege ogbarnepsykiater, vitnet som sakkyndig. Hun har ikke tilknytning til noen av partene i saken.

- Språk viktig for identitet

— Jeg skal snakke om forsvarlighet og konsekvenser dersom Nathan blir returnert. Dette er ikke retur. Dette er deportering, sa Vaage til BT før hun inntok vitneboksen.

Familiens advokat, Arild Humlen stilte henne spørsmål. Staten har inntil nå i ikke stilt et eneste spørsmål til vitnene, verken tirsdag eller onsdag.

— Når det gjelder tilknytning til et land, blir det snakk om en utvikling av en identitet og tilknytning. Det handler om «hvordan vil jeg beskrive meg selv». Da blir spørsmålet hvor Nathan føler at han hører til. Den viktigste markøren for å utvikle identitet, er språket. Derfor vil det språket et barn har, si noe om identiteten, sa hun.

Vaage mener at Nathan vil være i en høyrisiko for å utvikle psykiske helseproblemer dersom han blir returnert.

— Barn får rask tilknytning til personene de stoler på. Å ta dem bort fra dette, blir dramatisk. Han får en høyrisiko for å utvikle psykiske helseproblemer, sier hun.

SAKKYNDIG: - Barn får rask tilknytning til personene de stoler på. Å ta dem bort fra dette, blir dramatisk, sier Aina Vaage, overlege og barnepsykiater.
HÅVARD BJELLAND