• Å flytte bautaen over Jakob Sande er nasjonalt pinlig, mener Torodd Fagerheim. Et kommunalt flytteforslag møter sterke reaksjoner i Fjaler.

I år er det hundre år siden dikteren Jakob Sande ble født i Klokkargarden i Dale i Sunnfjord. I følge fylkesarkivar Hermund Kleppa og Sande-kjenner Torodd Fagerheim er Fjaler kommune nå i gang med en svært pinlig markering av hundreårsdag.

Kommunestyret har nemlig stemt for å flytte bautaen som et «jubileumstiltak». Den slags festforslag vil fylkearkivar Kleppa og Fagerheim slett ikke ha noe av.

— Et æresminnesmerke som dette er et kulturminne som hører tett sammen med plassen det er oppført på. Det vil redusere verdien av minnesmerket ved historieløst å flytte bautaen over Jakob Sande, sier Torodd Fagerheim til Bergens Tidende.

Han var selv til stede da Jakob Sande var med på å innvie bautaen over seg selv for 40 år siden, i 1966. Det førti år gamle visuelle minnet av dikteren foran sitt støpte portrett, har brent seg fast i hukommelsen:

— Jakob Sande var dypt rørt. Etter avdukingen gikk han tilbake i ensomhet, tok av seg hatten, og bukket dypt foran bautaen over seg selv. Så gikk han tilbake til søsteren sin, forteller Fagerheim som så dette fra kjøkkenvinduet.

— Derfor er det latterlig å høre ordfører Arve Helle uttale i radioen at Jakob Sande ikke skal ha brydd seg om dette minnesmerket.

— Det er dessuten helt spesielt at dikteren selv fikk overvære avdukingen av eget minnesmerke, men det gjør også ansvaret overfor bautaen desto større.

Plasseringen veldig viktig

Fylkesarkivar Hermund Kleppa skrev i et engasjert innlegg i avisen Firda for å motvirke Fjaler kommunes planlagte jubileumsflytting.

Kleppa vektlegger plasseringen som en del av minnesmerket, som en del av historien, like viktig som de mer synlige elementene, bysten, innskriften eller portrettet. Fylkesarkivaren har i flere år arbeidet med å samle dokumentasjon om minnesmerker i Sogn og Fjordane. Han går tilbake til avdukingstalen fra 1966 for å befeste Jakob Sande sin plass foran ungdomsskolen i Dale.

— Vi har sett deg midt mellom oss, midt i flokken av den slekt som i all tid skal leve og stride, bu og byggje i Fjaler, sa Oddleif Fagerheim da bysten av den burleske, tidvis groteske, men også følsomme dikteren ble avduket.

Foruten å skjende minnet over Jakob Sande, mener Torodd Fagerheim at kommunen opptrer med historisk ignoranse.

— Jeg har ennå ikke sett et klokt argument for å flytte bautaen over Sande.

— Men de hevder altså å flytte den nærmere Klokkargarden, Sandes fødested?

— Da aner de ikke at den faktisk står foran Klokkargarden. Det som i dag regnes for Klokkargarden er bare en liten rest av den opprinnelige. Jakob Sande-bautaen er allerede plassert på dikterens fødested, sier Fagerheim.