• Narkomane som kommer fra hospitsene til oss er ofte helt ødelagte. De er avmagrete, fulle av infeksjoner og livredde.

Det sier Gro Håheim, daglig leder i Bakkegaten bo— og omsorgssenter i regi av Frelsesarmeen.

Håheim har ikke selv besøkt noen av hospitsene, men hun har hørt masse om dem fra de narkomane. Og hun ser selv i hvilken forfatning rusmisbrukerne er når de kommer fra disse stedene.

— De er avmagrete, slitne og fulle av lus og infeksjoner. Legekontoret vårt må ofte sette i verk omfattende tiltak for dem, sier Håheim.

I tillegg er rusmisbrukerne også psykisk helt på felgen når de kommer fra hospitsene på grunn av det tøffe miljøet.

— De snakker om torpedovirksomhet, prostitusjon og bråk, og er livredde fordi de har folk etter seg. De forteller masse, og har virkelig behov for å snakke ut om det de har opplevd. I tillegg hører vi at det rekrutteres barn i disse miljøene, sier Håheim.

- Ikke bare tak over hodet

Hun vil være forsiktig med å rette konkret kritikk mot hospitsene fordi hun ikke har vært på noen av dem selv, men noen råd har hun:

— Skal de drive private tilbud, må de tenke kvalitet fremfor kvantitet. De må tenke på at rusmisbrukere har krav på et verdig liv. De skal ikke bare ha tak over hodet, sier Håheim.

Bakkegaten drives på en helt annen måte, med medisinsk oppfølging og bemanning døgnet rundt. 21 årsverk er knyttet til driften.

— Vi har hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter og tilsynslege som jobber her. I tillegg har vi fotterapeut og frisør som kommer jevnlig. Vi er opptatt av å ta vare på enkeltmennesket og tenke helhet, sier Håheim.

Brukerne får også fire måltider om dagen, og gratis medisiner når det trengs. I tillegg blir hyblene deres rengjort og tøyet vasket i bofellesskapets vaskeri.

— Vi tillater ikke at de ruser seg her, men de får komme inn uansett hvor ruset de er. Og vi har vakthold 24 timer i døgnet, slik at langere og torpedoer ikke slipper inn, sier Håheim.

- Det eneste som fungerer

Bakkegaten har 16 hybler, 19 enkeltrom og 4 omsorgssenger til mer akutt bruk. Hver plass på senteret koster 665 kroner døgnet. Til sammenlikning ligger prisen på hospitsene på mellom 250 og 500 kroner per døgn.

— Det er dyrere her, men de får veldig mye igjen for pengene. Vi tjener ingen penger på dette. Driften går i null. Og målet er selvfølgelig å få dem til å slutte med stoff. Vi jobber mye med å motivere dem til å finne et nytt liv, sier Håheim.

Leieboerforeningen Bergen er veldig fornøyd med den jobben som blir gjort i Bakkegaten.

— Bakkegaten, Blå Kors på Engen, Blå Kors i Nubbebakken og Indremisjonen i Hollendergaten er de eneste tilbudene som faktisk fungerer. Der tar de vare på de narkomane på en verdig måte. De øvrige tilbudene kan ikke sammenliknes, sier Stig Høisæther, leder i foreningen.