Valgforsker Frank Aarebrot etterlyste tirsdag denne uken klarere retningslinjer for demenssykes stemmegiving.

— Det er bevisstløse mennesker som stemmer ved valget. 90-årige demente på aldersheim er i beste fall overmoden, sa han til bt.no.

Uttalelsen får Åse Wisløff Nilssen, nestleder i demensrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, til å frese.

— Dette er for firkantet. Det er forskjellige faser i utviklingen av demens, så dette er for bastant, sier hun.

Wisløff Nilssen sier hun setter alle piggene ut når demente omtales som bevisstløse eller tankeløse.

— De får med seg veldig mye, men kan ikke alltid gi uttrykk for hva de oppfatter, forteller hun.

Skaper debatt

Saken har også skapt debatt blant bt.nos lesere.

«Mormoren min er noe dement, men ganske oppegående. Hun har alltid stemt AP, og selv om ikke jeg stemmer samme, vil jeg hjelpe henne slik at hun får stemt i år også.»

Det skriver en av leserne.

«Selv om hun er det man kan betegne som dement, så har hun politiske meninger som virkelig ikke er demente», fortsetter hun i innlegget.

— Handler om menneskeverd

Ifølge Wisløff Nilssen opplever mange eldre det som en høytidsdag den dagen de skal i stemmelokalene. Hun mener man av respekt for menneskeverdet til demente må la dem som ønsker, bli regnet med i samfunnet ved å bruke stemmeretten.

— Det å være en del av samfunnsdemokratiet tror jeg for mange eldre er det viktigste her, forteller hun.

- Ikke problematisk

Demens er en sykdom som utvikler seg over tid og som kan variere med dagsformen.

— Svært mange av landets over 70 000 personer med demens er utmerket godt i stand til å delta ved valg, sier Nasjonalforeningen for folkehelsen til bt.no.De anser det ikke som problematisk at demente deltar i samfunnslivet og utøver sin borgerplikt ved å stemme.

— Men det kan være problematisk dersom noen ønsker å misbruke dem.

- Pårørende har ansvar

Åse Wisløff Nilssen mener de pårørende og ansatte ved aldershjemmene har ansvar for å tilrettelegge for at også demente skal få stemme.

— Hvis de ikke viser interesse for å stemme, skal de selvfølgelig ikke tvinges. Men en må ta utgangspunkt i at alle har stemmerett. Så må de pårørende og de rundt være forsiktige og årvåkne når de skal hjelpe til med stemmegivningen, og ikke påvirke hvilken stemmeseddel som ender i urnen, sier hun.

Synspunkter? Si din mening her.

sf0318c8.jpg
SCANPIX