— Vi må stikke fingeren i jorden. Det er naivt å tro at Staten skal ta over 50 prosent av regningen. Oslo-pakke 3 har bare fått drøye 20 prosents statlig finansiering, sier Anne Gine Hestetun (Ap), leder i komité for miljø og byutvikling.

Byråd Lisbeth Iversen var mest opptatt av å samle alle parter til felles enighet om hva som er behovet i regionen. Så får tiden vise hvem som skal betale for det som er døpt Bergensregionprogrammet.

— Staten har et ansvar her. Samferdselsministeren har jo uttrykt bekymring for at det skal bli for mange bompengestasjoner rundt Bergen, sier Iversen.