Madrasser, oppskårete bildekk, kabler, hvitevarer, bygningsavfall og plast har i lengre tid flytt i skogen på Alvøen i Bergen.

Lørdag var rundt ti mann med gravemaskin, klype, taktor og henger i sving i Valsmuget for å fjerne bosset.

FÅR SVI FOR ANDRES BOSS: Didrik Fasmer driver Alvøen gård, som familien har gjort siden 1700-tallet. Lørdag organiserte han rydding i skogen på Alvøen.
RUNE MEYER BERENTSEN

Eier og daglig leder av Alvøen Hovedgård, Didrik Fasmer, inviterte til dugnaden lørdag. Den begynte klokken 09 og skulle være ferdig ved 14-tiden.— Det er sinnssyke mengder. Det meste har utenlandsk merke, spansk og baltiske. Her er lett å komme til, det er ikke noe særilg med gatelys og det ingen som ser det direkte, sier han.

Fasmer er fortvilet. Bosset ligger på hans eiendom, men han har ikke kastet noe av det selv.

Han peker på et utleid hus i nabolaget.

— Vi vet hvem som gjør dette. Vi har funnet ting som er blitt gjenkjent fra en tomt i nærheten. Naboene er ganske sinte. Vi har fått avskiltet biler, men alle anmeldelser som går på tyveri, hærverk og bosstømming er blitt henlagt, sier Fasmer.

— Det er nok ikke alt som stammer fra våre nye innbyggere, men det er mye fra nyere tid, legger han til.

Farlig for barn og dyr

BT fortalte om saken i desember. Etter det dro etat for helsetjenester i Bergen kommune på befaring. Resultatet ble en trussel om tvangsmulkt på 50.000 kroner.

Avdelingsleder Sonja Skotheim skriver i pålegget at avfallet kan føre til ulykker og helseskade på barn eller dyr. De peker også på forurenset grunn, sigevannsproblemer og opphopning av miljøgifter.

Avfallsplassen ligger i skråningen ved en parkeringsplass som blir brukt av turgåere og brukere av båthavnen.

«Vet hvem som gjør det»

Fasmer sier han har levert syv politianmeldelser de siste ti årene.

Jeg fikk beskjed om å vente til de hadde spist, og alle måtte spise samtidig. Det er en holdning som er helt fantastisk Didrik Fasmer

Nylig var han på den lokale politistasjonen nok en gang.

— Jeg måtte bare gi opp. Jeg fikk beskjed om å vente til de hadde spist, og alle måtte spise samtidig. Det er en holdning som er helt fantastisk, sier Fasmer.

Han sier at han truet med å sette opp viltkamera, har problemet avtatt noe.

Statens vegvesen vurderer også om det er mulig å sperre plassen for trafikk.

Håper på politikerne

Naboen Sverre Knapstad har engasjert seg sterkt i saken. Han er også frustrert over politiet.

— De sier at de gjør kontroller og at de ellers må ha noe håndfast. Det må holde til doms. Nå håper politikerne tar affære, sier Knapstad.

Han har samlet avisartikler, bilder, videoer og annen dokumentasjon.

Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i Bir sa til BT i desember de har hatt problemer med forsøpling rundt et returpunkt i dette området tidligere. Slike fyllinger som dette, er imidlertid ikke deres ansvar.

Vet du noe om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

SALIG BLANDING: Kjøleskap, plast og husholdninsgavfall er blant tingene som er dumpet på Alvøen.
RUNE MEYER BERENTSEN