• Mitt langsiktige mål er å se en rødgrønn regjering igjen. Men nå skal vi bli det tøffeste opposisjonspartiet. Vi skal være oss selv, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det er ingen knekket mann som tar imot på sitt nyoppussede kontor i Stortinget. To dager etter valget står han uten regjeringsmakt og innflytelse, men med 350 nyinnmeldte medlemmer.

— Fortsetter det slik er vi snart et stort parti igjen, fleiper han.

- Hvorfor gikk det så galt ved valget?

— Ut fra målingene tidlig i valgkampen gikk det ikke så veldig galt, vi kom over sperregrensen og fikk syv inn på Stortinget. Det var en lettelse og en stor inspirasjon. Men det er uhyre krevende å sitte åtte år i regjering.

Historisk perspektiv

- Du angrer ikke på det, ikke en dag var bortkastet?

— Jeg tror den rødgrønne perioden vil fremstå for folk på en helt annen måte nå når hverdagen kommer, og den Høyre-dominerte regjeringen begynner på sitt prosjekt. Vi fikk stanset privatisering, vi tok viktige beslutninger i klimapolitikken, stoppet Lofoten og Vesterålen, bedret arbeidsfolks rettigheter, satset betydelig mer på samferdsel og styrket offentlige goder. Dette hadde ikke blitt gjennomført med bare Arbeiderpartiet i regjering. SV var med, og det var det verdt. Når vi nå skal bygge oss opp igjen, vil erfaringene fra de åtte årene i regjering være svært verdifulle.

Samme partiet

- Er det rødgrønne prosjektet dødt, eller bare i koma?

— Ingen av delene. Vi kommer fortsatt til å være politiske venner med Sp og Ap i Stortinget, men vi vil være tre ulike partier. Det vil ikke være noe poeng for oss å kompromisse, for så å bli nedstemt likevel.

Audun Lysbakken vil ikke svare på i hvilke saker SV nå kommer til å markere avstand til storebror Ap. Han mener partiet hans også i regjering har vist stor uavhengighet, for eksempel i sin motstand mot krigen i Afghanistan.

På veggen har jeg ellers et fylkeskart over Hordaland. Det ser jeg på hver dag, det inspirerer meg til å gjøre en innsats for velgerne som igjen har sendt meg til Stortinget

— SV er det samme partiet, men nå i en annen rolle.

- Var det en feil å satse hele valgkampen på én sak, klima og miljø?

— Jeg er ikke enig i at vi var et ensaksparti. Jeg hadde mange utspill gjennom valgkampen på mange tema. Da vi åpnet valgkampen, sa vi at klima og miljø er den viktigste saken for menneskene, og det mener jeg, både moralsk og politisk.

Grønt og rødt

- Likevel fikk dere tøff konkurranse fra Miljøpartiet De Grønne, som sier de skal bli et mellomstort parti. Hva gjør SV for å demme opp mot dem?

— Ved å markere skillet: Vi er både grønt og rødt, de er bare grønt. Vi er miljøpartiet til venstre, og jeg mener bare venstresidens løsninger med solidaritet og rettferdig fordeling kan løse verdens miljøproblemer.

- Så du plasserer De Grønne på høyresiden?

— De plasserer seg selv utenfor blokkene.

En tragedie

Lysbakken mener det er en tragedie at en regjering med Fremskrittspartiet nå tar over styringen av landet. Han frykter faglige rettigheter går tapt, at Norge igjen blir et lydrike for USA, og at FN-mandat for væpnede aksjoner blir svekket, slik Høyre alt har antydet. Han frykter større forskjeller i Norge.

- Hva gjør SV med det?

— Vi må utenfor Stortinget for å danne allianser med folkelige bevegelser, fagbevegelsen og miljøorganisasjoner. Slik kan vi bygge opp igjen en sterk venstreside, som skal gjøre alt vi kan for å hindre den utviklingen høyrekreftene vil forsøke å gjennomføre.

Verden og Hordaland

- Og du selv, blir du parlamentarisk leder og utenrikspolitiker?

— Siden vi bare får syv representanter må vi alle jobbe som komitépolitikere, inkludert meg selv. Vi har ikke bestemt oss ennå, kanskje går vi tilbake til modellen med at partileder er parlamentarisk leder, og sitter i utenrikskomiteen. Men det må gruppen avgjøre.

— På veggen har jeg ellers et fylkeskart over Hordaland. Det ser jeg på hver dag, det inspirerer meg til å gjøre en innsats for velgerne som igjen har sendt meg til Stortinget.