Det mener Norges Miljøvernforbund og Arbeiderpartiet.

Diskusjonen om Bybanen skal gå over Bryggen eller i tunnel til Åsane, har gått friskt i høst. Bystyregruppene til både Høyre og Ap kommer til å be om en tunnelløsning. Plansjefen i Bergen kommune hadde allerede skrevet ferdig en sak hvor anbefalingen var å legge traséen over Bryggen, men nå vil byrådet gå en ny runde før de legger frem saken for bystyret.

Forbud

Den 28. november vedtok Byrådet å legge endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene for Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken ut på høring med denne formuleringen:

«Tiltak som kan medføre økt risiko for setninger i grunnen, f.eks. inngrep i bakken eller tiltak som kan endre grunnvannsnivået, er ikke tillatt innenfor planområdet.»

I sin høringsuttalelse kobler Norges Miljøvernforbund dette til bybaneprosessen. De mener at en bybanetunnel er nettopp et slikt tiltak som vil komme inn under denne bestemmelsen.

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, er ikke nådig i sine beskrivelser av de nye endringsforslagene.

— Udemokratisk

— Det de prøver på, er å gjøre det umulig å bygge «folkebanen», det vil si den banen folk i Bergen vil ha. Folk vil ha en bane som går under jorden, sier Oddekalv.

— Jeg synes dette er veldig udemokratisk. De bryr seg ikke om hva folk mener, og det ser ikke ut til at andre enn Høyres Dag Skansen vil respektere flertallet, sier Oddekalv.

Han får støtte av Arbeiderpartiet.

- Forsøk på obstruksjon

— Det er klart man kan stille spørsmål ved om dette blir en utfordring ved bygging av bybanetunnel. Dersom det blir det, så oppfatter jeg det som et forsøk på obstruksjon i forhold til den debatten som går om Bybanen, sier Geir Dale i Arbeiderpartiet.

Han understreker at bybaneutredningene har konkludert med at det er fullt mulig å bygge bybanetunnel uten fare for nevneverdig endring av grunnvannstanden.

— Det kan være noe risiko knyttet til anleggsperioden, men det kan man sikre seg mot, sier Dale.

Han er kjent med at arbeidet med planen har pågått over tid, og at det er forhold i Vågsbunnen man må være spesielt observante på.

— Men jeg mener fortsatt bestemt at det er fullt mulig å bygge tunnel, sier Dale.

- Konspirasjonsteorier

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Filip Rygg (Krf) avviser kategorisk at planendringene i Vågsbunnen har noe med Bybanen å gjøre.

— Dette er bare konspirasjonsteorier. Det handler overhodet ikke om å hindre bybanetunnel. Dette er et arbeid som har pågått over veldig mange år sammen med blant andre riksantikvaren, sier byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (Krf).

Han sier at dette allerede er et midlertidig forbud, som det nå foreslås å ta inn i reguleringsplanen.

— Det er et sårbart område som vi vil ta vare på, og denne reaksjonen hadde jeg ikke i min villeste fantasi ventet meg. Det er relativt kunnskapsløst å koble dette, sier Rygg.

- Bystyret er suverene

Han sier at en bybanetunnel har utfordrende sider ved seg, men at de nye endringene til reguleringsplanene ikke umuliggjør tunnel.

— Det er bare opp til bystyret, som er suverene. Saken ble lagt frem nå, fordi den var ferdig nå, sier Rygg.

Norges Miljøvernforbund skriver i sin høringsuttalelse til planen:

«For å forhindre at et vedtak om denne planen skal bli brukt som brekkstang for å stanse bybanetunnel i Bergen sentrum er det nødvendig at det lages et tillegg i planen hvor det står at bybanetunneler i Bergen sentrum er unntatt fra denne planen.»

KRITISK: - Jeg synes dette er veldig udemokratisk. De bryr seg ikke om hva folk mener, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv. Arkivbilde.
Odd Mehus