Etter nærmere åtti års drift i de samme lokalene, fikk Emil Gjessing i fjor sommer beskjed fra huseieren Kløver Eiendom om at virksomheten hans ikke lenger var ønsket. Leiekontrakten utløp, og huseieren ønsket ikke å forlenge den.

Geir Hove og Tom Pedersen i Kløver Eiendom AS har nå vunnet en knusende seier i Bergen tingrett. Dommen slår fast at Kløver Eiendom AS var i sin fulle rett da de sa opp leieavtalen med Børs Cafe AS.

— Blir bråk

Ralf Falkenberg-Arell, stamgjest på Børs Cafe, betegner rettens avgjørelse som hårreisende.

— Dette vil det nok bli mer bråk av, hele Bergen er jo imot dette.

Falkenberg-Arell mener det er mer en enn pub som går tapt.

— Børsen er jo en institusjon, og en samlingsplass for mange.

— Vil du fortsette å komme hit når de nye eierne er på plass?

— Nei, jeg vil slutte å gå her. Jeg kjenner de fleste som går her, og vet at det samme gjelder for dem. Nå ryker mange kunder, sier stamgjesten.

Han får bekreftende nikk fra kameraten på nabobordet. Børs Cafe som samlingspunkt for disse karene kan være over dersom dommen blir stående.

Falkenberg-Arell håper i det lengste at Børs Cafe blir værende som den er i dag.

Vurderer å anke dommen

Heller ikke kaféinnehaveren, Emil Gjessing, har gitt opp håpet.

— Vi er vant til litt storm. Børsen har opplevd to verdenskriger, så vi skal nok overleve det meste.

Dommen i dag betegner han som tragisk og uventet.

— På forhånd hadde jeg en god magefølelse og følte meg sikker i min sak.

Gjessing sier at det i aller høyeste grad er aktuelt å anke dommen. I går hadde han et møte med sin advokat, der dette ble diskutert. Han mener han fortsatt har en god sak.

— Det er mye som står på spill her. Det er ikke bare for vår del, her er mange sterke følelser involvert for folk over hele landet.

Kaféinnehaveren mener det vil være en stor skam dersom Bergen mister Børs Cafe.

— Det er en del av historien til Bergen, og en spesiell plass for mange.

Advokat Morten Pind representerer Børs Cafe. Han mener det er et viktig poeng at retten ikke har tatt hensyn til at de nye leietakerne, Børs Café Bergen AS, har sagt i sin søknad om skjenkebevilling at de vil starte samme type drift.

- Rettsbrudd

— Det vil i så fall være et rettsbrudd som Børs Cafe helt sikkert vil få erstatning for, og dette mener vi retten burde tatt hensyn til. Med denne dommen sier de på en måte at det er greit å kjøre ned en fotgjenger så lenge han får full erstatning etterpå, mener Pind.

Han sier at Børs Cafe muligens bestemmer seg i dag for om de skal anke dommen.

Advokat Tor Øystein Enge representerer Kløver Eiendom AS. Han er svært fornøyd med utfallet av saken.

— Dette dreier seg om en leiekontrakt som har utløpt. Ingenting annet. Og vi registrerer at retten sier det samme som vi har sagt i et halvt år nå, sier Enge.

Børs Café AS må ikke bare ut på husjakt, men også dekke Kløver Eiendoms saksomkostninger på totalt 128.000 kroner. I tillegg kommer deres egen advokatregning på over 100.000 kroner.

.

MISTER KUNDER: Stamgjest Ralf Falkenberg-Arell vil slutte å gå på Børs Cafe hvis nye eiere overtar.
Høvik, Tor