I sitt forslag til Høyres fylkesårsmøte i helgen ber Hordaland Unge Høyre om at alle 500 barn som har bodd hele sitt liv i Norge og venter på å bli tvangsutsendt, skal få amnesti av regjeringen.

Det betyr i så fall at de og deres foreldre skal få bli i Norge, uavhengig av hvordan Utlendingsnemnda vurderer sakene.

— Det er et radikalt forslag, og ikke alle i Unge Høyre stiller seg bak, men flertallet ønsker at det nå skal gjøres noe drastisk for disse barna, sier Erik Skutle, leder i Hordaland Høyre.

- Må skjære igjennom

"Dette er en gruppe der flertallet bare snakker norsk, bare har norske venner, og går i norsk skole. Den eneste tilknytningen de har til landet de skal sendes til, er at foreldrene deres har statsborgerskap der. Da snakker man ikke lenger om en returnering av asylsøkere, men en deportering av norske barn. Dette mener Hordaland Høyre er uakseptabelt.

De over 500 asylbarna må derfor gis amnesti, og Utlendingsnemnda må instrueres om at hensynet til barns beste må ivaretas i langt større grad enn i dag" heter det i forslaget som Hordaland Unge Høyre håper å få vedtatt i helgen.

Først må det imidlertid avgjøres av årsmøtet om det vil behandle resolusjonen i det hele tatt.

Skutle medgir at det er et drastisk forslag, men han mener det er på sin plass å skjære igjennom, etter at Oslo Tingrett denne uken opphevet Utlendingsnemndas vedtak om å sendet ut syv år gamle Nathan Eshete og familien fra Ytre Arna.

— Hva så?

— Nathan var en trist historie som ser ut til å ende godt. Men han er ikke alene. Barn som bare kan norsk og har bodd her hele livet trenger også beskyttelse fra å bli revet vekk fra sitt hjemland, sier Skutle.

— Men regjeringen frykter at et slikt amnesti vil føre til at mange andre foreldre bruker barna som et skjold for å bli i Norge?

— Jeg skjønner frykten, men vi har gitt amnesti to ganger tidligere, blant to ganger for til sammen over 600 barn av Bondevik II-regjeringen. Dette ga ikke utslag i økt innvandring eller flere asylsøkere. Og om det skulle være noen foreldre som utnytter barna, så tenker jeg: Hva så? Barna er der uansett, og det er de som har rett på beskyttelse. Det er ikke Norge som trenger å beskytte seg fra dem.

Bergen Ap ber om amnesti

Også Hordaland Arbeiderparti har årsmøte i helgen, og også der er det et forslag om amnesti for asylbarn.

"Arbeiderpartiet i Bergen ber om at barn bosatt i Norge med lang tilhørighet til riket gis amnesti slik at de kan bli i landet. Det vil være en beslutning som ikke skaper presedens. Så må det arbeides aktivt slik at ikke tilsvarende situasjoner oppstår på nytt." heter det i resolusjonsforslaget.

I motsetning til Unge Høyre, har ikke Ap i Bergen spesifisert hvor mange amnestiet skal omfatte, eller hvordan "lang tilhørighet" skal defineres.

Os Arbeiderparti er også kritisk til dagens asylpolitikk.

"Lovverket slik det er i dag, fungerer ikkje i tråd med vanlege folks rettsoppfatning. Vi oppmodar Arbeidarpartiet om å føra ein asylpolitikk som er human og ein rettstat som Noreg verdig." heter det i resolusjonen fra Os Ap.

VIL SKJÆRE IGJENNOM: Leder i Hordaland Unge Høyre, Erik Skutle.